Kvinpetalo

Vi estas ĉi tie: Hejmpaĝo

Kvinpetalo proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al la ekzamenoj de FEI kaj trejni homojn por la UK 2015, okazonta en Lille. (ĉiĉeronoj, helpantoj...).

Februaro 17a-21a Praktikado de la lingvo plurnivela

La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Por havi ideon pri tio, kio atendas vin, vidu ankaŭ raporton pri antaŭa samspeca staĝo.

Eblos trapasi la ekzamenojn de FEI post la fino de la staĝo, sabate la 22an.

Ansofi Markov

Aprilo 14a-18a Trejnado de instruistoj
Tiu staĝo taŭgas por prepariĝi al la faka branĉo "Pedagogio" de la Atesto pri Kapableco de FEI.

Katalin Kovats, redaktoro de edukado.net kaj profesia trejnisto de lingvoinstruistoj gvidos 5-tagan seminarion por instruistoj kaj instruemuloj. La programo konsistos el intensaj labortagoj, kun teoriaj kaj praktikaj partoj, inklude ankaŭ antaŭseminariajn prepartaskojn kaj finseminarian provinstruadon de la kursanoj.

Por partopreni la kurson necesas ke la aliĝantoj havu minimume B2-lingvonivelon.

La planataj temoj estas la sekvaj :

 • Historio kaj metodoj de lingvoinstruado, kun aparta atento pri la nuntempe efike uzeblaj elementoj
 • Varbado, informado. Kiel kompili informprelegon kaj mallongan publikan prezenton de Esperanto (tekniko, enhavo, prezento)
 • Uzo de modernaj teknikiloj kaj la reto por instruado de Esperanto
 • Modernaj kaj efikaj lernolibroj, instrumaterialoj
 • Planado de semajnfinaj kaj longperiodaj kursoj
 • Evoluigo de lingvaj kapabloj kun taŭgaj ekzercoj kaj materialoj
 • Ekzercoj : tipoj, pretigo kaj uzo
 • Taksado de konoj, testado, lingvoekzamenoj
 • Tipaj lingvaj eraroj de francoj / kaj alinaciuloj
 • Instruado de gramatiko
 • Lingva kaj gramatika pluperfektigo de la seminarianoj

La partoprenontoj ricevos antaŭ la kurso-enketilon kaj havos telefonan intervjuon. Laŭ iliaj specialaj bezonoj, al la seminario povos aldoniĝi aliaj programeroj.

Katalin Kováts

Katalin Kováts

Aprilo 23a-27a (Prokrastita) Staĝo pri literaturo

Studado de la libroj de la programo por preparo al Atesto pri Supera Lernado :

 • La Fotoalbumo de Trevor Steele, 1a volumo
 • Ĉu vi konas Blaise Cendrars ? de Manuel de Seabra
 • Ne ekzistas verdaj steloj de Liven Dek
 • Kredu min, sinjorino ! de Cezaro Rossetti

Anne Jausions

Anne Jausions

Aprilo 27a Ĝenerala asembleo de SYM je la 10a
Majo 13a-17a Staĝo pri tradukado

La kurso taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la traduka parto de la Atesto pri Supera Lernado de FEI.

Kie renkontiĝas diversaj lingvoj, ĉiam necesas tradukoj, sed bona regado de lingvoj kaj bona kapablo traduki ne ĉiam kuniras. Tradukadon necesas aparte ekzerci, kaj dum tiu ĉi semajno ni faros ĝuste tion, esperantigante francajn tekstojn plej diversajn.
La celo estas tradukado altnivela, sed ankaŭ plibonigo de la lingva nivelo en Esperanto, ĉar analizi tradukproblemojn povas konduki ankaŭ al lingvolecionoj. Partoprenantoj de diversaj lingvoniveloj estos do bonvenaj.

Brian Moon

Junio 11a-15a Turisma semajno

Kvinpetalo troviĝas en regiono riĉa je vidindaĵoj, ĉu naturaj ĉu homkreitaj. Dum tiu ĉi semajno ni proponos programon kun promenoj en la naturo kaj kulturaj ekskursoj al vidindaĵoj konataj kaj malpli konataj je modera distanco de Bouresse.

Staĝo por lerni ĉiĉeronadon
Ni invitas vin partopreni seminarion por ĉiĉeronoj kaj interpretistoj. Tiu seminario celas klerigon de la gvidontoj por la Universala Kongreso en Lillo en 2015, sed la akirita kompetenco utilos ie ajn.

Tiu staĝo taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Turismo kun Interpretado" de la Atesto pri Kapableco de FEI.

PDF - 94.8 kb
Staĝo pri ĉiĉeronado
Pli da detaloj pri la turisma staĝo.

Catherine Kremer kaj Anne Amblès

Profesiaj ĉiĉeronoj

Julio 7a-11a Praktikado de la lingvo plurnivela

La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn (2a grado kaj pli...) ; trejnado pri instruado de Esperanto al komencantoj (ebleco prepariĝi por la pedagogia specialiĝo de la ekzamenoj de FEI)... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Familioj kun infanoj estas bonvenaj.

Ansofi Markov

Aŭgusto 11a-15a Promeni tra naturo kaj Vikipedio

Tiu staĝo havos du aspektojn :
- Ni promenos en naturo kaj malkovros speciojn de vivuloj : plantoj, fungoj, bestoj, kaj ankaŭ interesajn mediojn.
- Ni verkos artikolojn por Vikipedio pri la sama temo, studante la jam ekzistantajn – kiujn eventuale oni ankaŭ provos plibonigi. Venu do bone ekipite – ŝue, vestaĵe, kaj se eble komputile.

Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la Atesto pri Kapableco de FEI.

Alain Favre

Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, kies datoj ankoraŭ ne estas definitivaj.

La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. Bonvenon al Kvinpetalo !

N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)

Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.

Aliĝilon elŝutu en formato docpdf

Word - 206.5 kb
doc-Aliĝilo
PDF - 102 kb
pdf-Aliĝilo

Kvinpetalo estas la staĝejo, kulturcentro kaj studocentro de Societo Yvonne Martinot (SYM). Ĝi estis fondita en 1985.

Dum preskaŭ dudek jaroj la centron estris kaj mastrumis Georges Lagrange kaj Suzanne Bourot. Nun, post forpaso de Georgo kaj retiriĝo de Suzanne, la centro funkcias plu, per sinsekvo de bonvolulaj teamoj, kiuj plenumas la laboron, kun la nepre necesaj helpoj de la staĝanoj mem.

Kvinpetalo organizas staĝojn por instrui la lingvon Esperanto kaj pri diversaj aspektoj de esperanta kulturo (historio de la movado, literaturo, ktp.) kaj ankaŭ staĝojn pri diversaj fakoj (ornitologio, jogo, trikado, muziko, astronomio, piedmigrado, botaniko, ktp.) per Esperanto. Dum tiuj staĝoj, oni serioze laboras kaj multe lernas (kio tute ne signifas, ke oni neniam ridas...), oni konstante praktikas la lingvon en ĉiutagaj situacioj, sed eblas ankaŭ ripozi en kvieta kampara ĉirkaŭo kaj ĝui la amikan etoson kaj vivstilon de la domo.

Kompreneble, eblas prepari kaj trapasi la oficialajn ekzamenojn de FEI, okaze de ekzamensesioj organizataj fine de certaj staĝoj.

Kvinpetalo enhavas, krom sia propra ampleksa biblioteko, la librarojn postlasitajn de du elstaraj francaj esperantistoj, Gaston Waringhien, Roger Bernard, Maurice Sujet. La libroj kaj diversaj dokumentoj estas konsulteblaj surloke.

Ĝia libroservo proponas al la staĝanoj la plej novajn eldonitaĵojn, kaj Lego-Klubo proponas analizojn kaj diskutojn pri tiuj eldonaĵoj.

Kvinpetalo havas du dissendolistojn :

En la listo http://fr.groups.yahoo.com/group/kvinpetalo-informoj/ aperas nur informbultenoj, ĝi do ne estas diskutejo, sekve viajn mesaĝojn ricevos nur la prizorgantoj.

Retgrupo por la personoj, kiuj deziras kunhelpi en agado por la esperanto-centro Kvinpetalo : http://fr.groups.yahoo.com/group/kvinpetalo-forumo/

- KVINPETALO Esperanto-Centro
- Akceptejo : 4 rue du Bureau F-86410 BOURESSE
- Telefono : 33 (0) 549 034 314 aŭ 33 (0) 607 316 781 (provizora poŝtelefono)

- Poŝte : 15 rue du Lavoir F-86410 BOURESSE

- Rete : informoj @ kvinpetalo.org

Lastaj artikoloj

 • Staĝo pri altaj studoj - 18a julio 2009

  Tiu staĝo ne estas nepre por kandidatoj al la Diplomo pri Altaj Esperantaj Studoj de FEI, kvankam al tiuj ĝi povas esti tre utila.

  Ĝi estas destinita al ĉiuj, kiuj deziras pliperfektigi siajn sciojn en la lingvoscienca priskribo de Esperanto, analizi la diskutatajn punktojn en ĝia gramatiko kaj kompreni la evoluon de la lingvo. Ankaŭ eblos trejni sin al detraduko de ne tre facilaj tekstoj, kaj altraduko de tekstoj, beletraj aŭ ne.

  La praktikaj aplikoj de la prezentotaj kaj diskutotaj punktoj estos :
  - pli bona kompreno de la strukturo de la lingvo cele al plibonigo de la instruado ;
  - pli bona kompreno de la leksika kaj frazeologia aspektoj, cele al pli libera uzado de la lingvo kaj plibonigo de la traduka kapablo.

  Nur bonnivela kapablo en Esperanto estas postulata. Sed, depende de la partoprenontoj, povos esti traktataj iuj punktoj specifaj por franclingvanoj.

 • Ĉu vi jam aŭdis pri Bureso ? - 1a septembro 2008

  Ĝi estas eta vilaĝo, proksimume je unu horo de Poitiers. Ĉiusomere ekde pluraj jaroj, mi iras muzike kaj kante staĝi dum deko da tagoj en tiu ĉarma loko ; tie ariĝas pluraj dometoj, konsistigante centron nomatan « Kvinpetalo ». Ĉiu dometo havas apartan nomon. Laŭ mia ĝisnuna priskribo, supozeble vi opinias, ke tiu loko havas nenion eksterordinaran, eĉ ke ĝi estas plej banala ! Sed tute male, ĝi havas ion apartan, kion mi ne povus precize klarigi, kaj kio igas ĝin unika. Fakte ĝuste el ĝia simpleco kaj el ĝia familia etoso fontas ĝia ĉarmeco … Ĉiufoje, je vilaĝalproksimiĝo, mi sentas kreski en mi ekblovon de feliĉo, de oksigeno …

  La personoj kiuj venas tien estas diversaĝaj ; de la juna infaneco ĝis la maljunuleco, ĉiuj partoprenas. Sed tio, kio igas la centron eĉ pli ĉarma, estas la diverseco de etnoj kaj kulturoj : ĉiufoje, mi renkontas tie eksterlandanojn, estas ege interese !

  Krom tio, regas tie etoso tiom varma, ke ĝi iĝas kvazaŭ hejmeca ! Parko kaj granda ĝardeno apudas Kvinpetalon ; ĉiuj staĝantoj kaj vizitantoj rajtas promeni tie. Cetere, mi memoras pri iu plenstela nokto, dum kiu mi tranoktis subĉiele kun aliaj gejunuloj... estas mia plej agrabla memoraĵo.

  Matene, tagmeze kaj vespere, ĉiuj rekuniĝas en la manĝoĉambro por kune manĝi. Ĉiu, siavice kaj en grupeto, primetas la tablon, malprimetas ĝin, purigas la vazaron aŭ balaas la plankon.

  Kiel mi jam rakontis, mi sentas min tie kvazaŭ hejme… Mi konsideras tiun lokon iamaniere mia dua loĝejo… Evidente, ĉiujare mi retrovas amikojn, kiuj iom post iom fariĝis proksimuloj miaj ; jen kial senpacience, dumjare, mi forstrekas sur mia kalendaro tagojn, semajnojn kaj monatojn antaŭ ol retrovi tiun paradizan loketon... Kvinpetalo estas kiel sanktejo kiu apartigas onin el la cetera mondo, kaj kiam eksonas la forirhoro, mi sentas min parte morti... Mi havas la impreson forlasi la semajnan kuntravivaĵon, kvazaŭ oni forprenus de mi centojn da mirindaj memoraĵoj !

  Sed ĉiu revo havas finon, kaj mia nura konsolo estas pensi ke ĉiusomere komenciĝas nova revo...

  Meva Cuenot

  El La Sago 46, aŭgusto-septembro 2008

  Legu ankaŭ la raportojn pri la staĝoj de 2009, 2006 kaj 2004.

 • Raporto pri la muzika kaj lingva staĝo de la 3a ĝis la 11a de Aŭg. 2006 - 1a septembro 2006

  Tiu staĝo animita de Lino Markov, Stefani Pladek kaj Vinko Markov estis la plej bona staĝo en mia vivo.

  Mi multe gitarludis, bekflutludis, kantis kaj praktikis Esperanton kun ili. Ni realigis kompaktdiskon per registrado de koncerto de la tuta staĝo.

  De la 8a ĝis la la 9a, estis matenmanĝo. De la 9a ĝis la 10a kaj duono, ni praktikis la lingvon kaj parolis pri la vivo kaj verko de diversaj komponistoj. Estis tre interese.

  De la 11a ĝis la 12a kaj duono, estis la libera kantado kaj oni ĉiuj kantis kaj mi ludis gitaron aŭ bekfluton por akompani. De la 12a kaj duono ĝis la 13a kaj duono, ni frandis tagmanĝon preparitan de profesia kuiristo. De la 13a kaj duono ĝis la 15a, ni laboris ĉiu siaflanke. De la 15a ĝis la 16a, estis la horo de la ĥoro, kaj mi kantis ĉe la sopranvoĉo. De la 17a ĝis la 18a kaj duono, ni laboris niajn pecojn kun la muzikistoj, per niaj diversaj instrumentoj. De la 19a kaj duono ĝis la 20a kaj duono, ni denove frandis vespermanĝon ankaŭ preparitan de la kuiristo.

  Ni havis liberan tempon la 6an de Aŭgusto ĉar estis dimanĉe. La 9an de Aŭgusto post la vespermanĝo, ni ludis lupoludon [1] (gvidita de Vinko) kaj ni bone amuziĝis. La 10an, ni bonege koncertis por la najbaroj kiuj venis aŭskulti nin. La 11an matene, ni bilancis kaj la staĝo finiĝis.

  Mi multe ŝatis tiun staĝon ĉar mi, por la unua fojo, povis kanti kaj bekflutludi. Antaŭe, mi nur gitarludis. Mi esperas, ke denove estos staĝo venontan jaron.

  Teo Levi, kiu trinkas sian nomon kun multe da sukero kaj foje kun lakto (bonguste ĉu ne ?).

  El La Sago n°28, aŭgusto-septembro 2006

 • Muzika Staĝo en Kvinpetalo - 2004 - 1a septembro 2004
  En la Esperanto-Centro Kvinpetalo (Bouresse, Francio) okazis meze de aŭgusto sestaga staĝo pri muziko kaj kantado. Partoprenis 25 homoj el Koreio, Katalunio kaj Francio, inkluzive de gejunuloj kaj (...)
 • Raportoj pri staĝoj de aprilo kaj majo 2003 - 1a junio 2003
  14–18 apr 2003 la familieca Kvinpetalo akceptis dudekon da staĝanoj el kvin landoj. La partoprenantoj — komencantoj kaj progresantoj — aĝis inter 13 kaj 70 jaroj. La tre kapabla kaj plenviva (...)
 • Pri Nerona tempo - 1a majo 2002
  9–13 apr 2002 en la Kvinpetalo (Francio) okazis staĝo “La Ŝtona Urbo kaj la Nerona Tempo”, gvidita de Anna Löwenstein. Ĉi tien mi venis ĉefe por babiladi kun samideanoj sen vere antaŭscii pri kio — nur (...)
 • Teatra staĝo en julio 2000 - 1a aŭgusto 2000
  Dudek personoj el kvin lingvoregionoj de Eŭropo aktive partoprenis la staĝon en E-Centro Kvinpetalo (6-12 jul, Bouresse) pri teatro sub la gvido de Paul Gubbins, kiu teatraĵigis la romanon Mi (...)