Kvinpetalo http://kvinpetalo.org/ Kvinpetalo SPIP http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss eo Kvinpetalo kvinpetalo@free.fr Kvinpetalo Sun, 24 Oct 2021 05:15:33 +0200 24a oktobro 2021 04:22:34 Kvinpetalo http://kvinpetalo.org Kvinpetalo Programo 2021 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article79 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/" class='spip_out' rel='external'>la ekzamenoj de FEI</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>Junio 22a-28a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p>La kurso koncernas komencintojn kaj progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.</p> <p>Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino, zorgos pri la paroliga kurso : La de ŝi plej ŝatata temo por paroligi homojn estas "turismo".</p> <p>Venu kaj kunportu anekdotojn aŭ legendojn rilate vian regionon. Aldone, se vi posedas malnovajn dokumentojn rilate viajn praulojn, familianojn, ekz. fotojn, ne hezitu kunporti ilin : ni organizos laborgrupetojn ĉirkaŭ tiuj temoj.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Julio 5a-9a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo (dua-grada)</h3> <p>Babilado, redaktado de tekstoj, ktp. (vd ĉi supre)</p> <p>Kun Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino.</p> <p>Diversaj temoj laŭ la grupo : turismo, historio, gvidado, ludoj... kaj familiaj anekdotoj.</p> <p>Kunportu dokumentojn pri via regiono, fotojn aŭ tekstojn, leterojn ligitajn al via familio, ktp.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Julio 26a-30a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo (dua-grada)</h3> <p>Babilado, redaktado de tekstoj, ktp. (vd ĉi supre)</p> <p>Kun Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino.</p> <p>Diversaj temoj laŭ la grupo : turismo, historio, gvidado, ludoj... kaj familiaj anekdotoj.</p> <p>Kunportu dokumentojn pri via regiono, fotojn aŭ tekstojn, leterojn ligitajn al via familio, ktp.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Julio 26a-30a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Altnivela staĝo</h3> <p>Staĝo pri kulturo kaj literaturo.</p> <p>Studado de la libroj por la triagrada ekzameno de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Philippe Cousson</h3> <p><span class='spip_document_138 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/P-Cousson-120.jpg' width="120" height="146" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Aŭgusto 2a-6a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Staĝo pri kuirarto</h3> <p>Catherine Kremer kaj Lydia Bloch klarigos, kiel rekoni kaj kuiri sovaĝajn plantojn.</p> <p>Lydia Bloch posedas diplomon pri Sano kaj Nutrado.</p> <p>La celo de tiu staĝo estos redakti libreton "Kuirarto en Kvinpetalo”.</p> <p>Ni invitas vin kunporti la de vi plej ŝatatan recepton por la ateliero “komuna kuirado”.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Lydia Bloch</h3> <p><span class='spip_document_137 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Lydia_Bloch.jpg' width="120" height="166" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Aŭgusto 9a-13a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio</h3> <p>Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj.</p> <p>Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu : ĝi estas alirebla por ĉiuj, kaj la celo pliampleksigi Vikipedion ege gravas por la disvolvo de nia esperanta komunumo.</p> <p>Ne forgesu vian komputilon, promenŝuojn, eventuale determinlibrojn (eĉ bazajn) kaj lupeon.</p> <p>Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Kapableco</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Septembro 5a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Ĝenerala Asembleo</h3> <p>La Ĝenerala Asembleo de SYM okazos en Kvinpetalo ekde la 10a30.</p> </td> <td></td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Oktobro 25a-29a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Trianivelaj studoj</h3> <p> <br></p> <p>Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Supera Lernado</a> de Franca Esperanto-Instituto.</p> <p>Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn.</p> <p>Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno, sed deziras plibonigi sian praktikon de la lingvo kaj vastigi sian konon de la Esperanto-kulturo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Oktobro 25a-29a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo (dua-grada)</h3> <p>Babilado, redaktado de tekstoj, ktp. (vd ĉi supre)</p> <p>Kun Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino.</p> <p>Diversaj temoj laŭ la grupo : turismo, historio, gvidado, ludoj... kaj familiaj anekdotoj.</p> <p>Kunportu dokumentojn pri via regiono, fotojn aŭ tekstojn, leterojn ligitajn al via familio, ktp.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <marquee> <h3 class="spip"><strong>ATENTU : pro la nunaj sanreguloj, la kvanto da partoprenantoj en ĉiu staĝo estas limigita, por ke ĉiu disponu pri individuaj lavabo, duŝo, necesejo.</strong></h3> </marquee> <marquee> <h3 class="spip">ALIĜU SENPROKRASTE !</h3> </marquee> <h3 class="spip">Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, la kompleta programo baldaŭ aperos ĉi supre.</h3> <p>La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. <strong>Bonvenon al Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)</p> <p> Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.</p> <p>Aliĝilon elŝutu en formato <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> aŭ <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_113 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" title='Word - 226.5 kb' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 226.5 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>doc-Aliĝilo</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_114 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" title='PDF - 102.9 kb' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 102.9 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>pdf-Aliĝilo</strong></dt> </dl> Sun, 18 Apr 2021 12:51:47 +0200 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/" class='spip_out' rel='external'>la ekzamenoj de FEI</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>Junio 22a-28a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p>La kurso koncernas komencintojn kaj progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.</p> <p>Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino, zorgos pri la paroliga kurso : La de ŝi plej ŝatata temo por paroligi homojn estas "turismo".</p> <p>Venu kaj kunportu anekdotojn aŭ legendojn rilate vian regionon. Aldone, se vi posedas malnovajn dokumentojn rilate viajn praulojn, familianojn, ekz. fotojn, ne hezitu kunporti ilin : ni organizos laborgrupetojn ĉirkaŭ tiuj temoj.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Julio 5a-9a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo (dua-grada)</h3> <p>Babilado, redaktado de tekstoj, ktp. (vd ĉi supre)</p> <p>Kun Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino.</p> <p>Diversaj temoj laŭ la grupo : turismo, historio, gvidado, ludoj... kaj familiaj anekdotoj.</p> <p>Kunportu dokumentojn pri via regiono, fotojn aŭ tekstojn, leterojn ligitajn al via familio, ktp.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Julio 26a-30a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo (dua-grada)</h3> <p>Babilado, redaktado de tekstoj, ktp. (vd ĉi supre)</p> <p>Kun Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino.</p> <p>Diversaj temoj laŭ la grupo : turismo, historio, gvidado, ludoj... kaj familiaj anekdotoj.</p> <p>Kunportu dokumentojn pri via regiono, fotojn aŭ tekstojn, leterojn ligitajn al via familio, ktp.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Julio 26a-30a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Altnivela staĝo</h3> <p>Staĝo pri kulturo kaj literaturo.</p> <p>Studado de la libroj por la triagrada ekzameno de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Philippe Cousson</h3> <p><span class='spip_document_138 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/P-Cousson-120.jpg' width="120" height="146" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Aŭgusto 2a-6a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Staĝo pri kuirarto</h3> <p>Catherine Kremer kaj Lydia Bloch klarigos, kiel rekoni kaj kuiri sovaĝajn plantojn.</p> <p>Lydia Bloch posedas diplomon pri Sano kaj Nutrado.</p> <p>La celo de tiu staĝo estos redakti libreton "Kuirarto en Kvinpetalo”.</p> <p>Ni invitas vin kunporti la de vi plej ŝatatan recepton por la ateliero “komuna kuirado”.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Lydia Bloch</h3> <p><span class='spip_document_137 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Lydia_Bloch.jpg' width="120" height="166" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Aŭgusto 9a-13a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio</h3> <p>Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj.</p> <p>Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu : ĝi estas alirebla por ĉiuj, kaj la celo pliampleksigi Vikipedion ege gravas por la disvolvo de nia esperanta komunumo.</p> <p>Ne forgesu vian komputilon, promenŝuojn, eventuale determinlibrojn (eĉ bazajn) kaj lupeon.</p> <p>Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Kapableco</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Septembro 5a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Ĝenerala Asembleo</h3> <p>La Ĝenerala Asembleo de SYM okazos en Kvinpetalo ekde la 10a30.</p> </td> <td></td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Oktobro 25a-29a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Trianivelaj studoj</h3> <p> <br></p> <p>Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Supera Lernado</a> de Franca Esperanto-Instituto.</p> <p>Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn.</p> <p>Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno, sed deziras plibonigi sian praktikon de la lingvo kaj vastigi sian konon de la Esperanto-kulturo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Oktobro 25a-29a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo (dua-grada)</h3> <p>Babilado, redaktado de tekstoj, ktp. (vd ĉi supre)</p> <p>Kun Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino.</p> <p>Diversaj temoj laŭ la grupo : turismo, historio, gvidado, ludoj... kaj familiaj anekdotoj.</p> <p>Kunportu dokumentojn pri via regiono, fotojn aŭ tekstojn, leterojn ligitajn al via familio, ktp.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <marquee> <h3 class="spip"><strong>ATENTU : pro la nunaj sanreguloj, la kvanto da partoprenantoj en ĉiu staĝo estas limigita, por ke ĉiu disponu pri individuaj lavabo, duŝo, necesejo.</strong></h3> </marquee> <marquee> <h3 class="spip">ALIĜU SENPROKRASTE !</h3> </marquee> <h3 class="spip">Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, la kompleta programo baldaŭ aperos ĉi supre.</h3> <p>La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. <strong>Bonvenon al Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)</p> <p> Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.</p> <p>Aliĝilon elŝutu en formato <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> aŭ <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_113 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" title='Word - 226.5 kb' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 226.5 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>doc-Aliĝilo</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_114 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" title='PDF - 102.9 kb' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 102.9 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>pdf-Aliĝilo</strong></dt> </dl> Programme 2021 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article80 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>22 au 28 juin</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue à plusieurs niveaux</h3> <p> <br></p> <p>Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale.</p> <p><strong>Catherine Kremer</strong>, guide conférencière, prendra en charge le cours de conversation en espéranto. Les thèmes liés au tourisme seront utilisés pour lancer des discussions basées sur l'histoire, l'art, l'architecture. Venez avec vos propres anecdotes, des légendes liées à votre région. De même, si vous disposez de photos de famille, n'hésitez pas à en apporter : nous organiserons des groupes de travail autour de ces documents.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>5 au 9 juillet</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue (niveau 2)</h3> <p> <br></p> <p>Discussions, rédaction de textes, etc. (voir ci-dessus)</p> <p>Avec Catherine Kremer, guide conférencière.</p> <p>Différents thèmes pourront être abordés selon le groupe : tourisme, histoire, visites, jeux… anecdotes familiales.</p> <p>Apportez des documents de votre région, des photos ou des textes, des lettres liés à votre famille, etc.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>26 au 30 juillet</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue (niveau 2)</h3> <p> <br></p> <p>Discussions, rédaction de textes, etc. (voir ci-dessus)</p> <p>Avec Catherine Kremer, guide conférencière.</p> <p>Différents thèmes pourront être abordés selon le groupe : tourisme, histoire, visites, jeux… anecdotes familiales.</p> <p>Apportez des documents de votre région, des photos ou des textes, des lettres liés à votre famille, etc.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>26 au 30 juillet</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage de niveau avancé (niveau 3)</h3> <p>La culture et la littérature de l'espéranto. Etude des livres au programme pour l'examen de troisième degré de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Philippe Cousson</h3> <p><span class='spip_document_138 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/P-Cousson-120.jpg' width="120" height="146" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>2 au 6 août</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage de cuisine</h3> <p>Avec Catherine Kremer et Lydia Bloch, on apprendra à reconnaître et à cuisiner les plantes sauvages.</p> <p>Lydia Bloch possède les qualifications adaptées (titulaire d'un diplôme Santé/Nutrition passé à Nancy).</p> <p>La finalité sera de rédiger un livret “Kuirarto en Kvinpetalo”.</p> <p>Nous vous invitons à apporter une de vos recettes préférées en vue de l'atelier cuisine partagée.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Lydia Bloch</h3> <p><span class='spip_document_137 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Lydia_Bloch.jpg' width="120" height="166" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>9 au 13 août</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenade dans la nature et Wikipédia </h3> <p>Chaque jour, matin ou après-midi selon la météo, nous visiterons un milieu naturel - forêt, prairie, talus, berges de rivière ou de lac... et découvrirons en premier lieu des plantes, mais peut-être aussi des champignons. Puis de retour à Kvinpetalo, nous les identifierons, étudierons un peu de botanique et enrichirons la Wikipédia espéranto à l'aide des informations relatives aux spécimens rencontrés.</p> <p>Voilà à première vue un programme ambitieux, mais ne craignez rien : il est accessible à tous, et le projet d'alimenter la Wikipédia espéranto est très important pour le développement de notre communauté espérantiste. N'oubliez pas d'apporter ordinateur, chaussures de marche, éventuellement guides d'identification (mêmes élémentaires) et loupe.</p> <p>Ce stage permet aussi de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>5 septembre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Assemblée Générale</h3> <p>L'Assemblée Générale de SYM se tiendra à Kvinpetalo à partir de 10h30.</p> </td> <td></td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>25 au 29 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Etudes pour le troisième degré</h3> <p>Pour ceux qui maîtrisent déjà la langue, Brian Moon, vice-président de l'Académie d'espéranto, propose d'approfondir leur connaissance de la culture espéranto.</p> <p>Sur la base du programme du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat d'études supérieures</a></strong> de l'Institut Français d'Espéranto, nous consacrerons cinq journées à étudier les livres qui sont au programme de cet examen, tout en pratiquant d'autres exercices linguistiques.</p> <p>Un ensemble d'activités qui devraient intéresser également ceux qui n'envisagent pas de passer l'examen.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>25 au 29 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue (niveau 2)</h3> <p> <br></p> <p>Discussions, rédaction de textes, etc. (voir ci-dessus)</p> <p>Avec Catherine Kremer, guide conférencière.</p> <p>Différents thèmes pourront être abordés selon le groupe : tourisme, histoire, visites, jeux… anecdotes familiales.</p> <p>Apportez des documents de votre région, des photos ou des textes, des lettres liés à votre famille, etc.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <marquee> <h3 class="spip"><strong>ATTENTION : en raison des règles sanitaires, nombre de participants limité, afin que chacun dispose de lavabo, WC, douche individuels (sauf pour les couples).</strong></h3> </marquee> <marquee> <h3 class="spip">INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !</h3> </marquee> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Sun, 18 Apr 2021 12:51:29 +0200 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>22 au 28 juin</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue à plusieurs niveaux</h3> <p> <br></p> <p>Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale.</p> <p><strong>Catherine Kremer</strong>, guide conférencière, prendra en charge le cours de conversation en espéranto. Les thèmes liés au tourisme seront utilisés pour lancer des discussions basées sur l'histoire, l'art, l'architecture. Venez avec vos propres anecdotes, des légendes liées à votre région. De même, si vous disposez de photos de famille, n'hésitez pas à en apporter : nous organiserons des groupes de travail autour de ces documents.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>5 au 9 juillet</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue (niveau 2)</h3> <p> <br></p> <p>Discussions, rédaction de textes, etc. (voir ci-dessus)</p> <p>Avec Catherine Kremer, guide conférencière.</p> <p>Différents thèmes pourront être abordés selon le groupe : tourisme, histoire, visites, jeux… anecdotes familiales.</p> <p>Apportez des documents de votre région, des photos ou des textes, des lettres liés à votre famille, etc.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>26 au 30 juillet</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue (niveau 2)</h3> <p> <br></p> <p>Discussions, rédaction de textes, etc. (voir ci-dessus)</p> <p>Avec Catherine Kremer, guide conférencière.</p> <p>Différents thèmes pourront être abordés selon le groupe : tourisme, histoire, visites, jeux… anecdotes familiales.</p> <p>Apportez des documents de votre région, des photos ou des textes, des lettres liés à votre famille, etc.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>26 au 30 juillet</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage de niveau avancé (niveau 3)</h3> <p>La culture et la littérature de l'espéranto. Etude des livres au programme pour l'examen de troisième degré de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Philippe Cousson</h3> <p><span class='spip_document_138 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/P-Cousson-120.jpg' width="120" height="146" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>2 au 6 août</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage de cuisine</h3> <p>Avec Catherine Kremer et Lydia Bloch, on apprendra à reconnaître et à cuisiner les plantes sauvages.</p> <p>Lydia Bloch possède les qualifications adaptées (titulaire d'un diplôme Santé/Nutrition passé à Nancy).</p> <p>La finalité sera de rédiger un livret “Kuirarto en Kvinpetalo”.</p> <p>Nous vous invitons à apporter une de vos recettes préférées en vue de l'atelier cuisine partagée.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Lydia Bloch</h3> <p><span class='spip_document_137 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Lydia_Bloch.jpg' width="120" height="166" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>9 au 13 août</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenade dans la nature et Wikipédia </h3> <p>Chaque jour, matin ou après-midi selon la météo, nous visiterons un milieu naturel - forêt, prairie, talus, berges de rivière ou de lac... et découvrirons en premier lieu des plantes, mais peut-être aussi des champignons. Puis de retour à Kvinpetalo, nous les identifierons, étudierons un peu de botanique et enrichirons la Wikipédia espéranto à l'aide des informations relatives aux spécimens rencontrés.</p> <p>Voilà à première vue un programme ambitieux, mais ne craignez rien : il est accessible à tous, et le projet d'alimenter la Wikipédia espéranto est très important pour le développement de notre communauté espérantiste. N'oubliez pas d'apporter ordinateur, chaussures de marche, éventuellement guides d'identification (mêmes élémentaires) et loupe.</p> <p>Ce stage permet aussi de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>5 septembre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Assemblée Générale</h3> <p>L'Assemblée Générale de SYM se tiendra à Kvinpetalo à partir de 10h30.</p> </td> <td></td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>25 au 29 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Etudes pour le troisième degré</h3> <p>Pour ceux qui maîtrisent déjà la langue, Brian Moon, vice-président de l'Académie d'espéranto, propose d'approfondir leur connaissance de la culture espéranto.</p> <p>Sur la base du programme du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat d'études supérieures</a></strong> de l'Institut Français d'Espéranto, nous consacrerons cinq journées à étudier les livres qui sont au programme de cet examen, tout en pratiquant d'autres exercices linguistiques.</p> <p>Un ensemble d'activités qui devraient intéresser également ceux qui n'envisagent pas de passer l'examen.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>25 au 29 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue (niveau 2)</h3> <p> <br></p> <p>Discussions, rédaction de textes, etc. (voir ci-dessus)</p> <p>Avec Catherine Kremer, guide conférencière.</p> <p>Différents thèmes pourront être abordés selon le groupe : tourisme, histoire, visites, jeux… anecdotes familiales.</p> <p>Apportez des documents de votre région, des photos ou des textes, des lettres liés à votre famille, etc.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <marquee> <h3 class="spip"><strong>ATTENTION : en raison des règles sanitaires, nombre de participants limité, afin que chacun dispose de lavabo, WC, douche individuels (sauf pour les couples).</strong></h3> </marquee> <marquee> <h3 class="spip">INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !</h3> </marquee> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Programme 2020 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article78 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>24 au 28 février</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue à plusieurs niveaux</h3> <p> <br></p> <p>Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale.</p> <p><strong>Catherine Kremer</strong>, guide conférencière, prendra en charge le cours de conversation en espéranto. Les thèmes liés au tourisme seront utilisés pour lancer des discussions basées sur l'histoire, l'art, l'architecture. Venez avec vos propres anecdotes, des légendes liées à votre région. De même, si vous disposez de photos de famille, n'hésitez pas à en apporter : nous organiserons des groupes de travail autour de ces documents.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>24 au 28 février</strong></td> <td> <h3 class="spip">Etudes pour le troisième degré</h3> <p>Pour ceux qui maîtrisent déjà la langue, <strong>Brian Moon</strong>, vice-président de l'Académie d'espéranto, propose d'approfondir leur connaissance de la culture espéranto. Sur la base du programme du Certificat d'études supérieures de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>l'Institut Français d'Espéranto</a>, nous consacrerons cinq journées à étudier les livres qui sont au programme de cet examen, tout en pratiquant d'autres exercices linguistiques.</p> <p>Un ensemble d'activités qui devraient intéresser également ceux qui n'envisagent pas de passer l'examen.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>24 au 28 août</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenade dans la nature et Wikipédia </h3> <p>Chaque jour, matin ou après-midi selon la météo, nous visiterons un milieu naturel - forêt, prairie, talus, berges de rivière ou de lac... et découvrirons en premier lieu des plantes, mais peut-être aussi des champignons. Puis de retour à Kvinpetalo, nous les identifierons, étudierons un peu de botanique et enrichirons la Wikipédia espéranto à l'aide des informations relatives aux spécimens rencontrés.</p> <p>Voilà à première vue un programme ambitieux, mais ne craignez rien : il est accessible à tous, et le projet d'alimenter la Wikipédia espéranto est très important pour le développement de notre communauté espérantiste. N'oubliez pas d'apporter ordinateur, chaussures de marche, éventuellement guides d'identification (mêmes élémentaires) et loupe.</p> <p>Ce stage permet aussi de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>29 août</strong></td> <td><strong>Assemblée Générale de SYM</strong> à 10h30</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>19 au 23 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Cours de conversation en espéranto </h3> <p>Catherine Kremer, guide conférencière, prendra en charge le cours de conversation en espéranto. Les thèmes liés au tourisme seront utilisés pour lancer des discussions basées sur l'histoire, l'art, l'architecture.</p> <p>Venez avec vos propres anecdotes, des légendes liées à votre région. De même, si vous disposez de photos de famille, n'hésitez pas à en apporter : nous organiserons des groupes de travail autour de ces documents.</p> <p>Jeux au programme !</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>19 au 23 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Etudes pour le troisième degré</h3> <p>Pour ceux qui maîtrisent déjà la langue, Brian Moon, vice-président de l'Académie d'espéranto, propose d'approfondir leur connaissance de la culture espéranto.</p> <p>Sur la base du programme du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat d'études supérieures</a></strong> de l'Institut Français d'Espéranto, nous consacrerons cinq journées à étudier les livres qui sont au programme de cet examen, tout en pratiquant d'autres exercices linguistiques.</p> <p>Un ensemble d'activités qui devraient intéresser également ceux qui n'envisagent pas de passer l'examen.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <marquee> <h3 class="spip"><strong>ATTENTION : en raison des règles sanitaires, nombre de participants limité, afin que chacun dispose de lavabo, WC, douche individuels (sauf pour les couples).</strong></h3> </marquee> <marquee> <h3 class="spip">INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !</h3> </marquee> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Mon, 09 Dec 2019 16:39:06 +0100 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>24 au 28 février</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue à plusieurs niveaux</h3> <p> <br></p> <p>Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale.</p> <p><strong>Catherine Kremer</strong>, guide conférencière, prendra en charge le cours de conversation en espéranto. Les thèmes liés au tourisme seront utilisés pour lancer des discussions basées sur l'histoire, l'art, l'architecture. Venez avec vos propres anecdotes, des légendes liées à votre région. De même, si vous disposez de photos de famille, n'hésitez pas à en apporter : nous organiserons des groupes de travail autour de ces documents.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>24 au 28 février</strong></td> <td> <h3 class="spip">Etudes pour le troisième degré</h3> <p>Pour ceux qui maîtrisent déjà la langue, <strong>Brian Moon</strong>, vice-président de l'Académie d'espéranto, propose d'approfondir leur connaissance de la culture espéranto. Sur la base du programme du Certificat d'études supérieures de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>l'Institut Français d'Espéranto</a>, nous consacrerons cinq journées à étudier les livres qui sont au programme de cet examen, tout en pratiquant d'autres exercices linguistiques.</p> <p>Un ensemble d'activités qui devraient intéresser également ceux qui n'envisagent pas de passer l'examen.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>24 au 28 août</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenade dans la nature et Wikipédia </h3> <p>Chaque jour, matin ou après-midi selon la météo, nous visiterons un milieu naturel - forêt, prairie, talus, berges de rivière ou de lac... et découvrirons en premier lieu des plantes, mais peut-être aussi des champignons. Puis de retour à Kvinpetalo, nous les identifierons, étudierons un peu de botanique et enrichirons la Wikipédia espéranto à l'aide des informations relatives aux spécimens rencontrés.</p> <p>Voilà à première vue un programme ambitieux, mais ne craignez rien : il est accessible à tous, et le projet d'alimenter la Wikipédia espéranto est très important pour le développement de notre communauté espérantiste. N'oubliez pas d'apporter ordinateur, chaussures de marche, éventuellement guides d'identification (mêmes élémentaires) et loupe.</p> <p>Ce stage permet aussi de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>29 août</strong></td> <td><strong>Assemblée Générale de SYM</strong> à 10h30</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>19 au 23 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Cours de conversation en espéranto </h3> <p>Catherine Kremer, guide conférencière, prendra en charge le cours de conversation en espéranto. Les thèmes liés au tourisme seront utilisés pour lancer des discussions basées sur l'histoire, l'art, l'architecture.</p> <p>Venez avec vos propres anecdotes, des légendes liées à votre région. De même, si vous disposez de photos de famille, n'hésitez pas à en apporter : nous organiserons des groupes de travail autour de ces documents.</p> <p>Jeux au programme !</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>19 au 23 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Etudes pour le troisième degré</h3> <p>Pour ceux qui maîtrisent déjà la langue, Brian Moon, vice-président de l'Académie d'espéranto, propose d'approfondir leur connaissance de la culture espéranto.</p> <p>Sur la base du programme du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat d'études supérieures</a></strong> de l'Institut Français d'Espéranto, nous consacrerons cinq journées à étudier les livres qui sont au programme de cet examen, tout en pratiquant d'autres exercices linguistiques.</p> <p>Un ensemble d'activités qui devraient intéresser également ceux qui n'envisagent pas de passer l'examen.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <marquee> <h3 class="spip"><strong>ATTENTION : en raison des règles sanitaires, nombre de participants limité, afin que chacun dispose de lavabo, WC, douche individuels (sauf pour les couples).</strong></h3> </marquee> <marquee> <h3 class="spip">INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !</h3> </marquee> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Programo 2020 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article77 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/" class='spip_out' rel='external'>la ekzamenoj de FEI</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>Februaro 24a-28a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p> <br></p> <p>La kurso koncernas komencintojn kaj progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.</p> <p>Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino, zorgos pri la paroliga kurso : La de ŝi plej ŝatata temo por paroligi homojn estas "turismo".</p> <p>Venu kaj kunportu anekdotojn aŭ legendojn rilate vian regionon. Aldone, se vi posedas malnovajn dokumentojn rilate viajn praulojn, familianojn, ekz. fotojn, ne hezitu kunporti ilin : ni organizos laborgrupetojn ĉirkaŭ tiuj temoj.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Februaro 24a-28a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Trianivelaj studoj</h3> <p> <br></p> <p>Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno “Atesto pri Supera Lernado” de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'><strong>Franca Esperanto-Instituto</strong></a>. Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn. Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno, sed deziras plibonigi sian praktikon de la lingvo kaj vastigi sian konon de la Esperanto-kulturo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Aŭgusto 24a-28a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio</h3> <p>Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj.</p> <p>Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu : ĝi estas alirebla por ĉiuj, kaj la celo pliampleksigi Vikipedion ege gravas por la disvolvo de nia esperanta komunumo.</p> <p>Ne forgesu vian komputilon, promenŝuojn, eventuale determinlibrojn (eĉ bazajn) kaj lupeon.</p> <p>Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Kapableco</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td> <h3 class="spip">Aŭgusto 29a</strong></td> <td><strong>Ĝenerala asembleo de SYM</strong> je la 10a30</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Oktobro 19a-23a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p> <br></p> <p>La kurso koncernas komencintojn kaj progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.</p> <p>Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino, zorgos pri la paroliga kurso : La de ŝi plej ŝatata temo por paroligi homojn estas "turismo".</p> <p>Venu kaj kunportu anekdotojn aŭ legendojn rilate vian regionon. Aldone, se vi posedas malnovajn dokumentojn rilate viajn praulojn, familianojn, ekz. fotojn, ne hezitu kunporti ilin : ni organizos laborgrupetojn ĉirkaŭ tiuj temoj.</p> <p>Multaj ludoj antaŭviditaj !</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Oktobro 19a-23a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Trianivelaj studoj</h3> <p> <br></p> <p>Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Supera Lernado</a> de Franca Esperanto-Instituto.</p> <p>Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn.</p> <p>Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno, sed deziras plibonigi sian praktikon de la lingvo kaj vastigi sian konon de la Esperanto-kulturo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <marquee> <h3 class="spip">Pro la nunaj sanitaraj reguloj en Francio, eblos akcepti nur malmultajn homojn. Ĉiu partoprenanto disponos je propraj lavkuvo, duŝejo, necesejo (krom paroj).</h3> </marquee> <marquee> <h3 class="spip">INTERESIĜANTOJ NEPRE ALIĜU FRUE !</h3> </marquee> <h3 class="spip">Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, la kompleta programo baldaŭ aperos ĉi supre.</h3> <p>La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. <strong>Bonvenon al Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)</p> <p> Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.</p> <p>Aliĝilon elŝutu en formato <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> aŭ <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_113 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" title='Word - 226.5 kb' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 226.5 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>doc-Aliĝilo</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_114 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" title='PDF - 102.9 kb' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 102.9 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>pdf-Aliĝilo</strong></dt> </dl> Mon, 09 Dec 2019 16:14:43 +0100 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/" class='spip_out' rel='external'>la ekzamenoj de FEI</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>Februaro 24a-28a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p> <br></p> <p>La kurso koncernas komencintojn kaj progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.</p> <p>Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino, zorgos pri la paroliga kurso : La de ŝi plej ŝatata temo por paroligi homojn estas "turismo".</p> <p>Venu kaj kunportu anekdotojn aŭ legendojn rilate vian regionon. Aldone, se vi posedas malnovajn dokumentojn rilate viajn praulojn, familianojn, ekz. fotojn, ne hezitu kunporti ilin : ni organizos laborgrupetojn ĉirkaŭ tiuj temoj.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Februaro 24a-28a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Trianivelaj studoj</h3> <p> <br></p> <p>Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno “Atesto pri Supera Lernado” de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'><strong>Franca Esperanto-Instituto</strong></a>. Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn. Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno, sed deziras plibonigi sian praktikon de la lingvo kaj vastigi sian konon de la Esperanto-kulturo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Aŭgusto 24a-28a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio</h3> <p>Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj.</p> <p>Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu : ĝi estas alirebla por ĉiuj, kaj la celo pliampleksigi Vikipedion ege gravas por la disvolvo de nia esperanta komunumo.</p> <p>Ne forgesu vian komputilon, promenŝuojn, eventuale determinlibrojn (eĉ bazajn) kaj lupeon.</p> <p>Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Kapableco</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td> <h3 class="spip">Aŭgusto 29a</strong></td> <td><strong>Ĝenerala asembleo de SYM</strong> je la 10a30</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Oktobro 19a-23a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p> <br></p> <p>La kurso koncernas komencintojn kaj progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.</p> <p>Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino, zorgos pri la paroliga kurso : La de ŝi plej ŝatata temo por paroligi homojn estas "turismo".</p> <p>Venu kaj kunportu anekdotojn aŭ legendojn rilate vian regionon. Aldone, se vi posedas malnovajn dokumentojn rilate viajn praulojn, familianojn, ekz. fotojn, ne hezitu kunporti ilin : ni organizos laborgrupetojn ĉirkaŭ tiuj temoj.</p> <p>Multaj ludoj antaŭviditaj !</p> </td> <td> <h3 class="spip">Catherine Kremer</h3> <p><span class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/CKremer-120.jpg' width="120" height="180" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Oktobro 19a-23a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Trianivelaj studoj</h3> <p> <br></p> <p>Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Supera Lernado</a> de Franca Esperanto-Instituto.</p> <p>Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn.</p> <p>Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno, sed deziras plibonigi sian praktikon de la lingvo kaj vastigi sian konon de la Esperanto-kulturo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <marquee> <h3 class="spip">Pro la nunaj sanitaraj reguloj en Francio, eblos akcepti nur malmultajn homojn. Ĉiu partoprenanto disponos je propraj lavkuvo, duŝejo, necesejo (krom paroj).</h3> </marquee> <marquee> <h3 class="spip">INTERESIĜANTOJ NEPRE ALIĜU FRUE !</h3> </marquee> <h3 class="spip">Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, la kompleta programo baldaŭ aperos ĉi supre.</h3> <p>La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. <strong>Bonvenon al Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)</p> <p> Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.</p> <p>Aliĝilon elŝutu en formato <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> aŭ <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_113 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" title='Word - 226.5 kb' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 226.5 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>doc-Aliĝilo</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_114 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" title='PDF - 102.9 kb' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 102.9 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>pdf-Aliĝilo</strong></dt> </dl> Programme 2019 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article76 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>25 février au 1er mars</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue à plusieurs niveaux</h3> <p> <br></p> <p>Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale.</p> <p><strong>Présentation de notre nouvelle formatrice Andrea Bertrand :</strong></p> <p>Andrea a rencontré par hasard l'espéranto dans la revue lyonnaise « Silence » en 2005, et depuis 2006 elle étudie et pratique sa seconde langue : l'espéranto. En 2009 elle a passé l'examen B2 du CECRL en Allemagne et en 2011 le niveau C1 au siège de UEA à Rotterdam. Elle possède également des certificats de ILEI et du programme européen Grundtvig pour l'entrainement intensif à l'enseignement des langues. Depuis plusieurs années elle anime un cours d'espéranto à Lyon, et en mars 2011 elle a animé une semaine de cours pour 50 débutants a Kinshasa (RDC), à l'occasion d'un congrès organisé par la commission Afrique de UEA.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Andrea Bertrand</h3> <p><span class='spip_document_136 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Andrea_Bertrand-3.jpg' width="120" height="150" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>25 février au 1er mars</strong></td> <td> <h3 class="spip">Etudes pour le troisième degré</h3> <p>Pour ceux qui maitrisent déjà la langue, nous proposons d'approfondir leur connaissance de la culture espéranto. Sur la base du programme du Certificat d'études supérieures de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>l'Institut Français d'Espéranto</a>, nous consacrerons cinq journées à étudier les livres qui sont au programme de cet examen, tout en pratiquant d'autres exercices linguistiques. Un ensemble d'activités qui devraient intéresser également ceux qui n'envisagent pas de passer l'examen.</p> <p>A noter : une session de cet examen de troisième degré (Certificat d'études supérieures) doit être organisée en novembre 2019 à Paris. Ce stage représente une excellente occasion pour s'y préparer !</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>5 au 9 mai</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage de traduction</h3> <p>Pour les uns, la traduction relève d'une nécessité embarrassante en milieu multilingue, pour d'autres il s'agit d'un jeu linguistique apprécié. Tout le monde se trouve plus ou moins souvent dans l'obligation de traduire. Mais une bonne maitrise des langues et une bonne capacité à traduire ne vont pas toujours de pair : pour bien traduire il ne suffit pas de maitriser les langues concernées, il faut aussi connaitre les sujets traités, et avant tout, s'exercer.</p> <p>S'exercer, c'est justement ce que propose ce stage, au cours duquel on s'occupera non de théorie mais de pratique, à l'aide de textes de divers genres (littérature, articles de journaux, articles de Wikipédia, informations touristiques...). Le but étant non seulement de produire de bonnes traductions, mais encore d'améliorer le niveau de langue en espéranto, car l'analyse de problèmes de traduction peut aussi mener à des leçons de langue.</p> <p>Les participants de divers niveaux seront donc les bienvenus. Le cours permettra également de se préparer à la partie traduction du Certificat d'études supérieures de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>l'Institut Français d'Espéranto</a> (une session de cet examen de troisième degré doit être organisée en novembre 2019 à Paris).</p> <p>Il s'agira essentiellement de traduire du français en espéranto, mais des participants possédant une langue maternelle différente seront également bienvenus, car on pourra travailler entre autres sur des textes qui existent déjà en plus d'une langue.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>16 juin</strong></td> <td><strong>Assemblée Générale de SYM</strong> à 10h</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>17 au 21 juin</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenade dans la nature et Wikipédia </h3> <p>Chaque jour, matin ou après-midi selon la météo, nous visiterons un milieu naturel - forêt, prairie, talus, berges de rivière ou de lac... et découvrirons en premier lieu des plantes, mais peut-être aussi des champignons. Puis de retour à Kvinpetalo, nous les identifierons, étudierons un peu de botanique et enrichirons la Wikipédia espéranto à l'aide des informations relatives aux spécimens rencontrés.</p> <p>Voilà à première vue un programme ambitieux, mais ne craignez rien : il est accessible à tous, et le projet d'alimenter la Wikipédia espéranto est très important pour le développement de notre communauté espérantiste. N'oubliez pas d'apporter ordinateur, chaussures de marche, éventuellement guides d'identification (mêmes élémentaires) et loupe.</p> <p>Ce stage permet aussi de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>21 au 25 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage pédagogique : Exercices - création et résolution</h3> <p><strong>Katalin Kovats</strong>, rédactrice de <a href="http://edukado.net/" class='spip_out' rel='external'>edukado.net</a> et formatrice expérimentée d'enseignants d'espéranto, animera un séminaire de 5 jours sur la pédagogie.</p> <p>Au cours de ce séminaire, les participants analyseront en détail les aptitudes linguistiques, étudieront la base d'exercices riche de plusieurs centaines d'items de edukado.net, créeront eux-mêmes des exercices et en résoudront d'autres. Une attention particulière sera portée à certains problèmes grammaticaux épineux (comme l'emploi de l'accusatif, des pronoms possessifs, des participes, entre autres) et au développement de la compréhension et de l'expression orales.</p> <p>Ce séminaire conviendra aussi bien aux enseignants qu'aux apprenants à partir du niveau B1-B2.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Katalin Kováts</h3> <p><span class='spip_document_94 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Katalin.jpg' width="120" height="151" alt="Katalin Kováts" title="Katalin Kováts" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Fri, 11 Jan 2019 01:56:04 +0100 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>25 février au 1er mars</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue à plusieurs niveaux</h3> <p> <br></p> <p>Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale.</p> <p><strong>Présentation de notre nouvelle formatrice Andrea Bertrand :</strong></p> <p>Andrea a rencontré par hasard l'espéranto dans la revue lyonnaise « Silence » en 2005, et depuis 2006 elle étudie et pratique sa seconde langue : l'espéranto. En 2009 elle a passé l'examen B2 du CECRL en Allemagne et en 2011 le niveau C1 au siège de UEA à Rotterdam. Elle possède également des certificats de ILEI et du programme européen Grundtvig pour l'entrainement intensif à l'enseignement des langues. Depuis plusieurs années elle anime un cours d'espéranto à Lyon, et en mars 2011 elle a animé une semaine de cours pour 50 débutants a Kinshasa (RDC), à l'occasion d'un congrès organisé par la commission Afrique de UEA.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Andrea Bertrand</h3> <p><span class='spip_document_136 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Andrea_Bertrand-3.jpg' width="120" height="150" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>25 février au 1er mars</strong></td> <td> <h3 class="spip">Etudes pour le troisième degré</h3> <p>Pour ceux qui maitrisent déjà la langue, nous proposons d'approfondir leur connaissance de la culture espéranto. Sur la base du programme du Certificat d'études supérieures de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>l'Institut Français d'Espéranto</a>, nous consacrerons cinq journées à étudier les livres qui sont au programme de cet examen, tout en pratiquant d'autres exercices linguistiques. Un ensemble d'activités qui devraient intéresser également ceux qui n'envisagent pas de passer l'examen.</p> <p>A noter : une session de cet examen de troisième degré (Certificat d'études supérieures) doit être organisée en novembre 2019 à Paris. Ce stage représente une excellente occasion pour s'y préparer !</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>5 au 9 mai</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage de traduction</h3> <p>Pour les uns, la traduction relève d'une nécessité embarrassante en milieu multilingue, pour d'autres il s'agit d'un jeu linguistique apprécié. Tout le monde se trouve plus ou moins souvent dans l'obligation de traduire. Mais une bonne maitrise des langues et une bonne capacité à traduire ne vont pas toujours de pair : pour bien traduire il ne suffit pas de maitriser les langues concernées, il faut aussi connaitre les sujets traités, et avant tout, s'exercer.</p> <p>S'exercer, c'est justement ce que propose ce stage, au cours duquel on s'occupera non de théorie mais de pratique, à l'aide de textes de divers genres (littérature, articles de journaux, articles de Wikipédia, informations touristiques...). Le but étant non seulement de produire de bonnes traductions, mais encore d'améliorer le niveau de langue en espéranto, car l'analyse de problèmes de traduction peut aussi mener à des leçons de langue.</p> <p>Les participants de divers niveaux seront donc les bienvenus. Le cours permettra également de se préparer à la partie traduction du Certificat d'études supérieures de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>l'Institut Français d'Espéranto</a> (une session de cet examen de troisième degré doit être organisée en novembre 2019 à Paris).</p> <p>Il s'agira essentiellement de traduire du français en espéranto, mais des participants possédant une langue maternelle différente seront également bienvenus, car on pourra travailler entre autres sur des textes qui existent déjà en plus d'une langue.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>16 juin</strong></td> <td><strong>Assemblée Générale de SYM</strong> à 10h</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>17 au 21 juin</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenade dans la nature et Wikipédia </h3> <p>Chaque jour, matin ou après-midi selon la météo, nous visiterons un milieu naturel - forêt, prairie, talus, berges de rivière ou de lac... et découvrirons en premier lieu des plantes, mais peut-être aussi des champignons. Puis de retour à Kvinpetalo, nous les identifierons, étudierons un peu de botanique et enrichirons la Wikipédia espéranto à l'aide des informations relatives aux spécimens rencontrés.</p> <p>Voilà à première vue un programme ambitieux, mais ne craignez rien : il est accessible à tous, et le projet d'alimenter la Wikipédia espéranto est très important pour le développement de notre communauté espérantiste. N'oubliez pas d'apporter ordinateur, chaussures de marche, éventuellement guides d'identification (mêmes élémentaires) et loupe.</p> <p>Ce stage permet aussi de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>21 au 25 octobre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage pédagogique : Exercices - création et résolution</h3> <p><strong>Katalin Kovats</strong>, rédactrice de <a href="http://edukado.net/" class='spip_out' rel='external'>edukado.net</a> et formatrice expérimentée d'enseignants d'espéranto, animera un séminaire de 5 jours sur la pédagogie.</p> <p>Au cours de ce séminaire, les participants analyseront en détail les aptitudes linguistiques, étudieront la base d'exercices riche de plusieurs centaines d'items de edukado.net, créeront eux-mêmes des exercices et en résoudront d'autres. Une attention particulière sera portée à certains problèmes grammaticaux épineux (comme l'emploi de l'accusatif, des pronoms possessifs, des participes, entre autres) et au développement de la compréhension et de l'expression orales.</p> <p>Ce séminaire conviendra aussi bien aux enseignants qu'aux apprenants à partir du niveau B1-B2.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Katalin Kováts</h3> <p><span class='spip_document_94 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Katalin.jpg' width="120" height="151" alt="Katalin Kováts" title="Katalin Kováts" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Programo 2019 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article75 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/" class='spip_out' rel='external'>la ekzamenoj de FEI</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>Februaro 25a-Marto 1a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p> <br></p> <p>La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.</p> <p><strong>Prezentado de nia nova kursgvidantino Andrea Bertrand :</strong></p> <p>Andrea renkontis hazarde Esperanton en la liona revuo « Silence » en 2005, kaj ekde 2006 ŝi studas kaj praktikas sian duan lingvon : Esperanto. En 2009 ŝi trapasis la KER-ekzamenon B2 en Germanio kaj en 2011 la nivelon C1 en la sidejo mem de UEA, en Roterdamo. Ŝi ankaŭ havas atestilojn de ILEI kaj de Eŭropa programo Grundtvig pri intensaj trejnadoj por instrui lingvojn. De pluraj jaroj ŝi gvidas kurson de Esperanto en Liono, kaj en marto 2011 ŝi gvidis kurson al 50 komencantoj de Kinŝasa (RDC) dum unu semajno, okaze de kongreso organizita de la Afrika komisiono de UEA</p> </td> <td> <h3 class="spip">Andrea Bertrand</h3> <p><span class='spip_document_136 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Andrea_Bertrand-3.jpg' width="120" height="150" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Februaro 25a-Marto 1a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Trianivelaj studoj</h3> <p> <br></p> <p>Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno “Atesto pri Supera Lernado” de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'><strong>Franca Esperanto-Instituto</strong></a>. Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn. Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno.</p> <p>Estas antaŭvidita sesio de la triagrada ekzameno (Atesto pri Supera Lernado) en novembro 2019 en Parizo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Majo 5a-9a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Staĝo pri tradukado</h3> <p> <br></p> <p>Por iuj tradukado estas ĝena neceso en plurlingva medio, por aliaj ĝi estas ŝatata lingva ludo. Ni ĉiuj devas pli-malpli ofte traduki. Sed bona regado de lingvoj kaj bona kapablo traduki ne ĉiam kuniras : por bone traduki ne sufiĉas regi la koncernatajn lingvojn, necesas ankaŭ kono pri la priskribitaj aferoj kaj antaŭ ĉio ekzercado.</p> <p>Ĝuste ekzercadon ni proponas en tiu ĉi staĝo, dum kiu ni okupiĝos ne pri teorio sed pri praktiko, kun tekstoj de diversaj specoj (ekzemple literaturo, gazetaraj informoj, vikipediaj artikoloj, turismaj informoj). La celo estas ne nur produkti bonajn tradukojn, sed ankaŭ plibonigi la lingvan nivelon en Esperanto, ĉar analizi tradukproblemojn povas konduki ankaŭ al lingvolecionoj.</p> <p>Partoprenantoj de diversaj lingvoniveloj estos do bonvenaj. La kurso taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la traduka parto de la ekzameno pri supera lernado de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'><strong>Franca Esperanto-Instituto</strong></a> (Estas antaŭvidita sesio de la triagrada ekzameno, Atesto pri Supera Lernado, en novembro 2019 en Parizo.)</p> <p>Temos esence pri tradukado el la franca al Esperanto, sed partoprenantoj kun aliaj gepatraj lingvoj estos bonvenaj, ĉar oni povos labori interalie pri tekstoj jam ekzistantaj en pli ol unu lingvo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td> <h3 class="spip">Junio 16a</strong></td> <td><strong>Ĝenerala asembleo de SYM</strong> je la 10a</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Junio 17a-21a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio</h3> <p>Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj.</p> <p>Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu : ĝi estas alirebla por ĉiuj, kaj la celo pliampleksigi Vikipedion ege gravas por la disvolvo de nia esperanta komunumo.</p> <p>Ne forgesu vian komputilon, promenŝuojn, eventuale determinlibrojn (eĉ bazajn) kaj lupeon.</p> <p>Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Kapableco</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Oktobro 21a-25a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pedagogia staĝo : Ekzercoj - kreado kaj solvado</h3> <p>Katalin Kovats, redaktoro de <a href="http://edukado.net/" class='spip_out' rel='external'>edukado.net</a> kaj sperta trejnisto de Esperanto-instruistoj, gvidos 5-tagan seminarion pri pedagogio.</p> <p>En la seminario, la partoprenantoj detale analizos la lingvajn kapablojn, trastudos la plurcent eran ekzercokolekton de edukado.net, mem kreos ekzercojn kaj solvos aliajn. Specialan atenton ricevos tiklaj gramatikaj problemoj (kiel la uzo de akuzativo, posedaj pronomoj, participoj kaj aliaj) kaj evoluigo de aŭdkompreno kaj parolkapabloj.</p> <p>La seminario taŭgos kaj por lingvolernantoj kaj por instruantoj ekde la nivelo B1-B2.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Katalin Kováts</h3> <p><span class='spip_document_94 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Katalin.jpg' width="120" height="151" alt="Katalin Kováts" title="Katalin Kováts" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, la kompleta programo baldaŭ aperos ĉi supre.</h3> <p>La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. <strong>Bonvenon al Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)</p> <p> Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.</p> <p>Aliĝilon elŝutu en formato <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> aŭ <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_113 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" title='Word - 226.5 kb' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 226.5 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>doc-Aliĝilo</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_114 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" title='PDF - 102.9 kb' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 102.9 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>pdf-Aliĝilo</strong></dt> </dl> Thu, 10 Jan 2019 19:10:50 +0100 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/" class='spip_out' rel='external'>la ekzamenoj de FEI</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>Februaro 25a-Marto 1a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p> <br></p> <p>La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.</p> <p><strong>Prezentado de nia nova kursgvidantino Andrea Bertrand :</strong></p> <p>Andrea renkontis hazarde Esperanton en la liona revuo « Silence » en 2005, kaj ekde 2006 ŝi studas kaj praktikas sian duan lingvon : Esperanto. En 2009 ŝi trapasis la KER-ekzamenon B2 en Germanio kaj en 2011 la nivelon C1 en la sidejo mem de UEA, en Roterdamo. Ŝi ankaŭ havas atestilojn de ILEI kaj de Eŭropa programo Grundtvig pri intensaj trejnadoj por instrui lingvojn. De pluraj jaroj ŝi gvidas kurson de Esperanto en Liono, kaj en marto 2011 ŝi gvidis kurson al 50 komencantoj de Kinŝasa (RDC) dum unu semajno, okaze de kongreso organizita de la Afrika komisiono de UEA</p> </td> <td> <h3 class="spip">Andrea Bertrand</h3> <p><span class='spip_document_136 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Andrea_Bertrand-3.jpg' width="120" height="150" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Februaro 25a-Marto 1a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Trianivelaj studoj</h3> <p> <br></p> <p>Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno “Atesto pri Supera Lernado” de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'><strong>Franca Esperanto-Instituto</strong></a>. Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn. Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno.</p> <p>Estas antaŭvidita sesio de la triagrada ekzameno (Atesto pri Supera Lernado) en novembro 2019 en Parizo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Majo 5a-9a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Staĝo pri tradukado</h3> <p> <br></p> <p>Por iuj tradukado estas ĝena neceso en plurlingva medio, por aliaj ĝi estas ŝatata lingva ludo. Ni ĉiuj devas pli-malpli ofte traduki. Sed bona regado de lingvoj kaj bona kapablo traduki ne ĉiam kuniras : por bone traduki ne sufiĉas regi la koncernatajn lingvojn, necesas ankaŭ kono pri la priskribitaj aferoj kaj antaŭ ĉio ekzercado.</p> <p>Ĝuste ekzercadon ni proponas en tiu ĉi staĝo, dum kiu ni okupiĝos ne pri teorio sed pri praktiko, kun tekstoj de diversaj specoj (ekzemple literaturo, gazetaraj informoj, vikipediaj artikoloj, turismaj informoj). La celo estas ne nur produkti bonajn tradukojn, sed ankaŭ plibonigi la lingvan nivelon en Esperanto, ĉar analizi tradukproblemojn povas konduki ankaŭ al lingvolecionoj.</p> <p>Partoprenantoj de diversaj lingvoniveloj estos do bonvenaj. La kurso taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la traduka parto de la ekzameno pri supera lernado de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'><strong>Franca Esperanto-Instituto</strong></a> (Estas antaŭvidita sesio de la triagrada ekzameno, Atesto pri Supera Lernado, en novembro 2019 en Parizo.)</p> <p>Temos esence pri tradukado el la franca al Esperanto, sed partoprenantoj kun aliaj gepatraj lingvoj estos bonvenaj, ĉar oni povos labori interalie pri tekstoj jam ekzistantaj en pli ol unu lingvo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td> <h3 class="spip">Junio 16a</strong></td> <td><strong>Ĝenerala asembleo de SYM</strong> je la 10a</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Junio 17a-21a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio</h3> <p>Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj.</p> <p>Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu : ĝi estas alirebla por ĉiuj, kaj la celo pliampleksigi Vikipedion ege gravas por la disvolvo de nia esperanta komunumo.</p> <p>Ne forgesu vian komputilon, promenŝuojn, eventuale determinlibrojn (eĉ bazajn) kaj lupeon.</p> <p>Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Kapableco</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Oktobro 21a-25a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pedagogia staĝo : Ekzercoj - kreado kaj solvado</h3> <p>Katalin Kovats, redaktoro de <a href="http://edukado.net/" class='spip_out' rel='external'>edukado.net</a> kaj sperta trejnisto de Esperanto-instruistoj, gvidos 5-tagan seminarion pri pedagogio.</p> <p>En la seminario, la partoprenantoj detale analizos la lingvajn kapablojn, trastudos la plurcent eran ekzercokolekton de edukado.net, mem kreos ekzercojn kaj solvos aliajn. Specialan atenton ricevos tiklaj gramatikaj problemoj (kiel la uzo de akuzativo, posedaj pronomoj, participoj kaj aliaj) kaj evoluigo de aŭdkompreno kaj parolkapabloj.</p> <p>La seminario taŭgos kaj por lingvolernantoj kaj por instruantoj ekde la nivelo B1-B2.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Katalin Kováts</h3> <p><span class='spip_document_94 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Katalin.jpg' width="120" height="151" alt="Katalin Kováts" title="Katalin Kováts" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, la kompleta programo baldaŭ aperos ĉi supre.</h3> <p>La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. <strong>Bonvenon al Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)</p> <p> Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.</p> <p>Aliĝilon elŝutu en formato <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> aŭ <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_113 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" title='Word - 226.5 kb' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 226.5 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>doc-Aliĝilo</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_114 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" title='PDF - 102.9 kb' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 102.9 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>pdf-Aliĝilo</strong></dt> </dl> La staĝoj de 2018 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article74 <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio de la 11a ĝis la 15a de junio</h3> <p>Nia grupo produktis gravan aron de artikoloj, krom plibonigon por aliaj artikoloj jam ekzistintaj. Novaj artikoloj estis :</p> <ol class="spip"><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Purpura_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Purpura orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lobelio" class='spip_out' rel='external'>Lobelio</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Eta_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Eta orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Flava_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Flava orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Rethava_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Rethava orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Te%C5%ADkria_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Teukria orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Gracila_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Gracila orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Blanka_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Blanka orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Galia_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Galia orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Galio_(genro)" class='spip_out' rel='external'>Galio (genro)</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Dukesneo" class='spip_out' rel='external'>Dukesneo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Damaska_nigelo" class='spip_out' rel='external'>Damaska nigelo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Adventico" class='spip_out' rel='external'>Adventico</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lupola_medikago" class='spip_out' rel='external'>Lupola medikago</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lecitidacoj" class='spip_out' rel='external'>Lecitidacoj</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Nigra_juglando" class='spip_out' rel='external'>Nigra juglando</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Bulba_ranunkolo" class='spip_out' rel='external'>Bulba ranunkolo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Arbusta_hipokrepo" class='spip_out' rel='external'>Arbusta hipokrepo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Folicikatro" class='spip_out' rel='external'>Folicikatro</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Hipokrepo" class='spip_out' rel='external'>Hipokrepo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Orkapa_ranunkolo" class='spip_out' rel='external'>Orkapa ranunkolo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Helica_hedero" class='spip_out' rel='external'>Helica hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Ekieca_helmintoteko" class='spip_out' rel='external'>Ekieca helmintoteko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Grandflora_hiperiko" class='spip_out' rel='external'>Grandflora hiperiko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Kanaria_hedero" class='spip_out' rel='external'>Kanaria hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Irlanda_hedero" class='spip_out' rel='external'>Irlanda hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Granda_ekvizeto" class='spip_out' rel='external'>Granda ekvizeto</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%89ida_hedero" class='spip_out' rel='external'>Kolĉida hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Madera_hedero" class='spip_out' rel='external'>Madera hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Rondfolia_geranio" class='spip_out' rel='external'>Rondfolia geranio</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Laguro" class='spip_out' rel='external'>Laguro</a></li></ol> <p>Bonan rikolton ! Gratulon al ĉiuj ! Kaj instigon al pluigo de la laboro el hejmo. Tio estas senfina kaj agrabla.</p> <p>Kani</p> Fri, 20 Jul 2018 18:28:29 +0200 Kvinpetalo <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio de la 11a ĝis la 15a de junio</h3> <p>Nia grupo produktis gravan aron de artikoloj, krom plibonigon por aliaj artikoloj jam ekzistintaj. Novaj artikoloj estis :</p> <ol class="spip"><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Purpura_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Purpura orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lobelio" class='spip_out' rel='external'>Lobelio</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Eta_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Eta orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Flava_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Flava orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Rethava_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Rethava orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Te%C5%ADkria_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Teukria orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Gracila_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Gracila orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Blanka_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Blanka orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Galia_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Galia orobanko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Galio_(genro)" class='spip_out' rel='external'>Galio (genro)</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Dukesneo" class='spip_out' rel='external'>Dukesneo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Damaska_nigelo" class='spip_out' rel='external'>Damaska nigelo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Adventico" class='spip_out' rel='external'>Adventico</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lupola_medikago" class='spip_out' rel='external'>Lupola medikago</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lecitidacoj" class='spip_out' rel='external'>Lecitidacoj</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Nigra_juglando" class='spip_out' rel='external'>Nigra juglando</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Bulba_ranunkolo" class='spip_out' rel='external'>Bulba ranunkolo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Arbusta_hipokrepo" class='spip_out' rel='external'>Arbusta hipokrepo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Folicikatro" class='spip_out' rel='external'>Folicikatro</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Hipokrepo" class='spip_out' rel='external'>Hipokrepo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Orkapa_ranunkolo" class='spip_out' rel='external'>Orkapa ranunkolo</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Helica_hedero" class='spip_out' rel='external'>Helica hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Ekieca_helmintoteko" class='spip_out' rel='external'>Ekieca helmintoteko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Grandflora_hiperiko" class='spip_out' rel='external'>Grandflora hiperiko</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Kanaria_hedero" class='spip_out' rel='external'>Kanaria hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Irlanda_hedero" class='spip_out' rel='external'>Irlanda hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Granda_ekvizeto" class='spip_out' rel='external'>Granda ekvizeto</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%89ida_hedero" class='spip_out' rel='external'>Kolĉida hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Madera_hedero" class='spip_out' rel='external'>Madera hedero</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Rondfolia_geranio" class='spip_out' rel='external'>Rondfolia geranio</a></li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Laguro" class='spip_out' rel='external'>Laguro</a></li></ol> <p>Bonan rikolton ! Gratulon al ĉiuj ! Kaj instigon al pluigo de la laboro el hejmo. Tio estas senfina kaj agrabla.</p> <p>Kani</p> Les stages de 2018 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article73 <h3 class="spip">Promenades dans la nature et Wikipédia, du 11 au 15 juin</h3> <p> Excursions bien réelles dans la nature poitevine, promenades virtuelles sur Vikipedio (Wikipédia en espéranto), voilà les deux jambes sur lesquelles nous avons avancé dans nos connaissances botaniques et surtout nous avons transmis ces connaissances en créant et corrigeant des articles.</p> <p>Le but de cette semaine de formation à Kvinpetalo (11-15 juin) était que chacun puisse avancer à son rythme dans la découverte du monde végétal tout en apprenant à maîtriser les outils de rédaction fournis par Vikipedio. Ce que certains faisaient déjà de manière magistrale, alors que d'autres étaient de parfaits débutants. Les progrès en botanique ont été nettement favorisés par cette démarche de pédagogie active.</p> <p>Pas moins d'une trentaine d'articles ont été créés, plusieurs dizaines d'autres améliorés, ce qui - il faut le dire modestement - est tout à fait remarquable. Les plantes (genres, espèces, familles) ou certaines de leurs particularités, manières de vivre, ont pour la plupart été décrites à partir de récoltes ou d'observations faites sur le terrain, tout en comparant avec ce qui avait déjà été publié en différentes langues. Depuis, plusieurs des cinq participants ont déjà ajouté des articles.</p> <p>Une belle réussite, qui devrait préluder à une nouvelle rencontre au printemps 2019.</p> <p>Alain Favre</p> <p>°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°</p> <p>Notre groupe a produit un important ensemble d'articles, tout en améliorant d'autres articles déjà existants. Nouveaux articles réalisés :</p> <ol class="spip"><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Purpura_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Purpura orobanko</a> (Orobanche pourprée)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lobelio" class='spip_out' rel='external'>Lobelio</a> (Lobelia)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Eta_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Eta orobanko</a> (Orobanche minor)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Flava_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Flava orobanko</a> (Orobanche flava ou jaune clair)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Rethava_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Rethava orobanko</a> (Orobanche réticulée)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Te%C5%ADkria_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Teukria orobanko</a> (Orobanche teucrii, ou de la Germandrée)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Gracila_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Gracila orobanko</a> (Orobanche grêle)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Blanka_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Blanka orobanko</a> (Orobanche blanche)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Galia_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Galia orobanko</a> (Orobanche giroflée)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Galio_(genro)" class='spip_out' rel='external'>Galio (genro)</a> (Gaillets)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Dukesneo" class='spip_out' rel='external'>Dukesneo</a> (Fraisier des Indes, ou de Duchesne)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Damaska_nigelo" class='spip_out' rel='external'>Damaska nigelo</a> (Nigelle de Damas)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Adventico" class='spip_out' rel='external'>Adventico</a> (Adventice)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lupola_medikago" class='spip_out' rel='external'>Lupola medikago</a> (Luzerne lupuline)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lecitidacoj" class='spip_out' rel='external'>Lecitidacoj</a> (Lécythidacées)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Nigra_juglando" class='spip_out' rel='external'>Nigra juglando</a> (Noyer d'Amérique ou Noyer noir)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Bulba_ranunkolo" class='spip_out' rel='external'>Bulba ranunkolo</a> (Renoncule bulbeuse)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Arbusta_hipokrepo" class='spip_out' rel='external'>Arbusta hipokrepo</a> (Coronille des jardins)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Folicikatro" class='spip_out' rel='external'>Folicikatro</a> (Cicatrice foliaire)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Hipokrepo" class='spip_out' rel='external'>Hipokrepo</a> (genre Hippokrepis)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Orkapa_ranunkolo" class='spip_out' rel='external'>Orkapa ranunkolo</a> (Renoncule tête d'or)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Helica_hedero" class='spip_out' rel='external'>Helica hedero</a> (Lierre grimpant)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Ekieca_helmintoteko" class='spip_out' rel='external'>Ekieca helmintoteko</a> (Picride fausse vipérine)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Grandflora_hiperiko" class='spip_out' rel='external'>Grandflora hiperiko</a> (Millepertuis à grandes fleurs)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Kanaria_hedero" class='spip_out' rel='external'>Kanaria hedero</a> (Lierre des Canaries)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Irlanda_hedero" class='spip_out' rel='external'>Irlanda hedero</a> (Lierre d'Irlande)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Granda_ekvizeto" class='spip_out' rel='external'>Granda ekvizeto</a> (Grande prêle ou grande queue-de-cheval)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%89ida_hedero" class='spip_out' rel='external'>Kolĉida hedero</a> (Lierre de Colchide, ou de Perse)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Madera_hedero" class='spip_out' rel='external'>Madera hedero</a> (Lierre de Madère)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Rondfolia_geranio" class='spip_out' rel='external'>Rondfolia geranio</a> (Géranium à feuilles rondes)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Laguro" class='spip_out' rel='external'>Laguro</a> (Lagure ovale)</li></ol> <p>Bonne récolte ! Félicitations à tous ! Et encouragements à continuer le travail depuis chez soi. Un travail jamais fini mais si agréable !</p> <p>Kani</p> <p>°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°</p> <p>Je viens de vivre une semaine amicale et studieuse autour des plantes à Bouresse, Catherine m'en avait parlé depuis longtemps, mais je n'avais pas pu y aller jusqu'à cette année.</p> <p>Cette fois j'ai pu y participer et ne regrette pas ! C'est passé vite... Le premier matin, sous la conduite d'Alain, nous avons fait lentement le tour du lac à Lussac-les-Châteaux, en observant plantes et arbustes. Aussi en admirant le lac et les vestiges historiques. Aller dans la nature, observer ensemble, rapporter quelques exemplaires au local ; puis étudier certains spécimens plus précisément, avec l'aide précieuse d'Alain... et aussi, une « première » pour moi, participer à la rédaction d'articles pour Vikipedio ! Pas facile mais passionnant !</p> <p>Parfois Brian complétait le programme par des visites de villages intéressants et des sentiers forestiers proches, autant de découvertes. Quelle belle région ! Bouresse même est un village agréable et original. J'ai aussi bien apprécié les petites maisons du « Kulturcentro Kvinpetalo » et aussi le jardin. Claude nous a régalés avec attention et originalité, ses repas suffisamment variés pour que chacun y trouve son compte.</p> <p>J'essaie de continuer à observer des plantes nouvelles, avec l'aide de mes guides. Et je vais aussi tenter d'améliorer mon niveau d'expression avant de repartir en Esperantujo...</p> <p>Merci à toute l'équipe !</p> <p>Lydia</p> Fri, 20 Jul 2018 18:11:46 +0200 Kvinpetalo <h3 class="spip">Promenades dans la nature et Wikipédia, du 11 au 15 juin</h3> <p> Excursions bien réelles dans la nature poitevine, promenades virtuelles sur Vikipedio (Wikipédia en espéranto), voilà les deux jambes sur lesquelles nous avons avancé dans nos connaissances botaniques et surtout nous avons transmis ces connaissances en créant et corrigeant des articles.</p> <p>Le but de cette semaine de formation à Kvinpetalo (11-15 juin) était que chacun puisse avancer à son rythme dans la découverte du monde végétal tout en apprenant à maîtriser les outils de rédaction fournis par Vikipedio. Ce que certains faisaient déjà de manière magistrale, alors que d'autres étaient de parfaits débutants. Les progrès en botanique ont été nettement favorisés par cette démarche de pédagogie active.</p> <p>Pas moins d'une trentaine d'articles ont été créés, plusieurs dizaines d'autres améliorés, ce qui - il faut le dire modestement - est tout à fait remarquable. Les plantes (genres, espèces, familles) ou certaines de leurs particularités, manières de vivre, ont pour la plupart été décrites à partir de récoltes ou d'observations faites sur le terrain, tout en comparant avec ce qui avait déjà été publié en différentes langues. Depuis, plusieurs des cinq participants ont déjà ajouté des articles.</p> <p>Une belle réussite, qui devrait préluder à une nouvelle rencontre au printemps 2019.</p> <p>Alain Favre</p> <p>°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°</p> <p>Notre groupe a produit un important ensemble d'articles, tout en améliorant d'autres articles déjà existants. Nouveaux articles réalisés :</p> <ol class="spip"><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Purpura_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Purpura orobanko</a> (Orobanche pourprée)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lobelio" class='spip_out' rel='external'>Lobelio</a> (Lobelia)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Eta_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Eta orobanko</a> (Orobanche minor)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Flava_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Flava orobanko</a> (Orobanche flava ou jaune clair)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Rethava_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Rethava orobanko</a> (Orobanche réticulée)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Te%C5%ADkria_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Teukria orobanko</a> (Orobanche teucrii, ou de la Germandrée)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Gracila_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Gracila orobanko</a> (Orobanche grêle)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Blanka_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Blanka orobanko</a> (Orobanche blanche)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Galia_orobanko" class='spip_out' rel='external'>Galia orobanko</a> (Orobanche giroflée)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Galio_(genro)" class='spip_out' rel='external'>Galio (genro)</a> (Gaillets)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Dukesneo" class='spip_out' rel='external'>Dukesneo</a> (Fraisier des Indes, ou de Duchesne)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Damaska_nigelo" class='spip_out' rel='external'>Damaska nigelo</a> (Nigelle de Damas)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Adventico" class='spip_out' rel='external'>Adventico</a> (Adventice)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lupola_medikago" class='spip_out' rel='external'>Lupola medikago</a> (Luzerne lupuline)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Lecitidacoj" class='spip_out' rel='external'>Lecitidacoj</a> (Lécythidacées)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Nigra_juglando" class='spip_out' rel='external'>Nigra juglando</a> (Noyer d'Amérique ou Noyer noir)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Bulba_ranunkolo" class='spip_out' rel='external'>Bulba ranunkolo</a> (Renoncule bulbeuse)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Arbusta_hipokrepo" class='spip_out' rel='external'>Arbusta hipokrepo</a> (Coronille des jardins)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Folicikatro" class='spip_out' rel='external'>Folicikatro</a> (Cicatrice foliaire)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Hipokrepo" class='spip_out' rel='external'>Hipokrepo</a> (genre Hippokrepis)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Orkapa_ranunkolo" class='spip_out' rel='external'>Orkapa ranunkolo</a> (Renoncule tête d'or)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Helica_hedero" class='spip_out' rel='external'>Helica hedero</a> (Lierre grimpant)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Ekieca_helmintoteko" class='spip_out' rel='external'>Ekieca helmintoteko</a> (Picride fausse vipérine)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Grandflora_hiperiko" class='spip_out' rel='external'>Grandflora hiperiko</a> (Millepertuis à grandes fleurs)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Kanaria_hedero" class='spip_out' rel='external'>Kanaria hedero</a> (Lierre des Canaries)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Irlanda_hedero" class='spip_out' rel='external'>Irlanda hedero</a> (Lierre d'Irlande)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Granda_ekvizeto" class='spip_out' rel='external'>Granda ekvizeto</a> (Grande prêle ou grande queue-de-cheval)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%89ida_hedero" class='spip_out' rel='external'>Kolĉida hedero</a> (Lierre de Colchide, ou de Perse)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Madera_hedero" class='spip_out' rel='external'>Madera hedero</a> (Lierre de Madère)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Rondfolia_geranio" class='spip_out' rel='external'>Rondfolia geranio</a> (Géranium à feuilles rondes)</li><li> <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Laguro" class='spip_out' rel='external'>Laguro</a> (Lagure ovale)</li></ol> <p>Bonne récolte ! Félicitations à tous ! Et encouragements à continuer le travail depuis chez soi. Un travail jamais fini mais si agréable !</p> <p>Kani</p> <p>°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°</p> <p>Je viens de vivre une semaine amicale et studieuse autour des plantes à Bouresse, Catherine m'en avait parlé depuis longtemps, mais je n'avais pas pu y aller jusqu'à cette année.</p> <p>Cette fois j'ai pu y participer et ne regrette pas ! C'est passé vite... Le premier matin, sous la conduite d'Alain, nous avons fait lentement le tour du lac à Lussac-les-Châteaux, en observant plantes et arbustes. Aussi en admirant le lac et les vestiges historiques. Aller dans la nature, observer ensemble, rapporter quelques exemplaires au local ; puis étudier certains spécimens plus précisément, avec l'aide précieuse d'Alain... et aussi, une « première » pour moi, participer à la rédaction d'articles pour Vikipedio ! Pas facile mais passionnant !</p> <p>Parfois Brian complétait le programme par des visites de villages intéressants et des sentiers forestiers proches, autant de découvertes. Quelle belle région ! Bouresse même est un village agréable et original. J'ai aussi bien apprécié les petites maisons du « Kulturcentro Kvinpetalo » et aussi le jardin. Claude nous a régalés avec attention et originalité, ses repas suffisamment variés pour que chacun y trouve son compte.</p> <p>J'essaie de continuer à observer des plantes nouvelles, avec l'aide de mes guides. Et je vais aussi tenter d'améliorer mon niveau d'expression avant de repartir en Esperantujo...</p> <p>Merci à toute l'équipe !</p> <p>Lydia</p> Programme 2018 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article72 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>19 au 23 février</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue à plusieurs niveaux</h3> <p> <br></p> <p>Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de l'ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d'une <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article31" class='spip_in'>précédente édition</a> de ce stage.</p> <p>Il sera possible de passer <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article9" class='spip_out' rel='external'><strong>les examens de FEI</strong></a> après la fin du stage, le vendredi 23.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Anne-Sophie Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>15 avril</strong></td> <td><strong>Assemblée Générale de SYM</strong> à 10h</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>16 au 20 avril</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage de traduction</h3> <p>Pour les uns, la traduction relève d'une nécessité embarrassante en milieu multilingue, pour d'autres il s'agit d'un jeu linguistique apprécié. Tout le monde se trouve plus ou moins souvent dans l'obligation de traduire. Mais une bonne maitrise des langues et une bonne capacité à traduire ne vont pas toujours de pair : pour bien traduire il ne suffit pas de maitriser les langues concernées, il faut aussi connaitre les sujets traités, et avant tout, s'exercer.</p> <p>S'exercer, c'est justement ce que propose ce stage, au cours duquel on s'occupera non de théorie mais de pratique, à l'aide de textes de divers genres (littérature, articles de journaux, articles de Wikipédia, informations touristiques...). Le but étant non seulement de produire de bonnes traductions, mais encore d'améliorer le niveau de langue en espéranto, car l'analyse de problèmes de traduction peut aussi mener à des leçons de langue.</p> <p>Les participants de divers niveaux seront donc les bienvenus. Le cours permettra également de se préparer à la partie traduction du Certificat d'études supérieures de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>l'Institut Français d'Espéranto</a>.</p> <p>Il s'agira essentiellement de traduire du français en espéranto, mais des participants possédant une langue maternelle différente seront également bienvenus, car on pourra travailler entre autres sur des textes qui existent déjà en plus d'une langue.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>11 au 15 juin</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenade dans la nature et Wikipédia </h3> <p>Chaque jour, matin ou après-midi selon la météo, nous visiterons un milieu naturel - forêt, prairie, talus, berges de rivière ou de lac... et découvrirons en premier lieu des plantes, mais peut-être aussi des champignons. Puis de retour à Kvinpetalo, nous les identifierons, étudierons un peu de botanique et enrichirons la Wikipédia espéranto à l'aide des informations relatives aux spécimens rencontrés.</p> <p>Voilà à première vue un programme ambitieux, mais ne craignez rien : il est accessible à tous, et le projet d'alimenter la Wikipédia espéranto est très important pour le développement de notre communauté espérantiste. N'oubliez pas d'apporter ordinateur, chaussures de marche, éventuellement guides d'identification (mêmes élémentaires) et loupe.</p> <p>Ce stage permet aussi de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>31 août - 2 septembre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Université d'été de Europe-Démocratie-Espéranto (France)</h3> <p>Habituellement, l'association française Europe-Démocratie-Espéranto organise son « Université d'été » à la fin du mois d'août, parfois en même temps que l'Assemblée Générale de l'association.</p> <p>Pendant cette « Université d'été » nous projetons : <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> de parler de petits films, pour faire connaître les problèmes de langues dans l'Union Européenne, et la possibilité d'utiliser l'Espéranto <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> de pratiquer, donc de réaliser des films et de les travailler sur ordinateur <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> pour préparer les prochaines élections européennes de mai 2019, d'élaborer un calendrier, et de commencer une liste de candidats <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> pour faire connaître EDE, de travailler sur les services en ligne <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> de chanter ensemble l'hymne européen en espéranto.</p> <p>Les personnes intéressés sont priées de s'annoncer à <a href="mailto:pierre.dieumegard@free.fr" class='spip_mail'>Pierre Dieumegard</a></p> </td> <td> <h3 class="spip">E.D.E.</h3> <p><span class='spip_document_133 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/EDE.jpg' width="137" height="94" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Wed, 20 Dec 2017 18:29:30 +0100 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>19 au 23 février</strong></td> <td> <h3 class="spip">Pratique de la langue à plusieurs niveaux</h3> <p> <br></p> <p>Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de l'ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d'une <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article31" class='spip_in'>précédente édition</a> de ce stage.</p> <p>Il sera possible de passer <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article9" class='spip_out' rel='external'><strong>les examens de FEI</strong></a> après la fin du stage, le vendredi 23.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Anne-Sophie Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>15 avril</strong></td> <td><strong>Assemblée Générale de SYM</strong> à 10h</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>16 au 20 avril</strong></td> <td> <h3 class="spip">Stage de traduction</h3> <p>Pour les uns, la traduction relève d'une nécessité embarrassante en milieu multilingue, pour d'autres il s'agit d'un jeu linguistique apprécié. Tout le monde se trouve plus ou moins souvent dans l'obligation de traduire. Mais une bonne maitrise des langues et une bonne capacité à traduire ne vont pas toujours de pair : pour bien traduire il ne suffit pas de maitriser les langues concernées, il faut aussi connaitre les sujets traités, et avant tout, s'exercer.</p> <p>S'exercer, c'est justement ce que propose ce stage, au cours duquel on s'occupera non de théorie mais de pratique, à l'aide de textes de divers genres (littérature, articles de journaux, articles de Wikipédia, informations touristiques...). Le but étant non seulement de produire de bonnes traductions, mais encore d'améliorer le niveau de langue en espéranto, car l'analyse de problèmes de traduction peut aussi mener à des leçons de langue.</p> <p>Les participants de divers niveaux seront donc les bienvenus. Le cours permettra également de se préparer à la partie traduction du Certificat d'études supérieures de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>l'Institut Français d'Espéranto</a>.</p> <p>Il s'agira essentiellement de traduire du français en espéranto, mais des participants possédant une langue maternelle différente seront également bienvenus, car on pourra travailler entre autres sur des textes qui existent déjà en plus d'une langue.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>11 au 15 juin</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenade dans la nature et Wikipédia </h3> <p>Chaque jour, matin ou après-midi selon la météo, nous visiterons un milieu naturel - forêt, prairie, talus, berges de rivière ou de lac... et découvrirons en premier lieu des plantes, mais peut-être aussi des champignons. Puis de retour à Kvinpetalo, nous les identifierons, étudierons un peu de botanique et enrichirons la Wikipédia espéranto à l'aide des informations relatives aux spécimens rencontrés.</p> <p>Voilà à première vue un programme ambitieux, mais ne craignez rien : il est accessible à tous, et le projet d'alimenter la Wikipédia espéranto est très important pour le développement de notre communauté espérantiste. N'oubliez pas d'apporter ordinateur, chaussures de marche, éventuellement guides d'identification (mêmes élémentaires) et loupe.</p> <p>Ce stage permet aussi de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>31 août - 2 septembre</strong></td> <td> <h3 class="spip">Université d'été de Europe-Démocratie-Espéranto (France)</h3> <p>Habituellement, l'association française Europe-Démocratie-Espéranto organise son « Université d'été » à la fin du mois d'août, parfois en même temps que l'Assemblée Générale de l'association.</p> <p>Pendant cette « Université d'été » nous projetons : <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> de parler de petits films, pour faire connaître les problèmes de langues dans l'Union Européenne, et la possibilité d'utiliser l'Espéranto <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> de pratiquer, donc de réaliser des films et de les travailler sur ordinateur <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> pour préparer les prochaines élections européennes de mai 2019, d'élaborer un calendrier, et de commencer une liste de candidats <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> pour faire connaître EDE, de travailler sur les services en ligne <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> de chanter ensemble l'hymne européen en espéranto.</p> <p>Les personnes intéressés sont priées de s'annoncer à <a href="mailto:pierre.dieumegard@free.fr" class='spip_mail'>Pierre Dieumegard</a></p> </td> <td> <h3 class="spip">E.D.E.</h3> <p><span class='spip_document_133 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/EDE.jpg' width="137" height="94" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Programo 2018 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article70 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/" class='spip_out' rel='external'>la ekzamenoj de FEI</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>Februaro 19a-23a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p> <br></p> <p>La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Por havi ideon pri tio, kio atendas vin, vidu ankaŭ raporton pri <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article32" class='spip_in'>antaŭa samspeca staĝo</a>.</p> <p>Eblos trapasi <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article10" class='spip_out' rel='external'><strong>la ekzamenojn de FEI</strong></a> post la fino de la staĝo, vendrede la 23an.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Ansofi Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td> <h3 class="spip">Aprilo 15a</strong></td> <td><strong>Ĝenerala asembleo de SYM</strong> je la 10a</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Aprilo 16a-20a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Staĝo pri tradukado</h3> <p> <br></p> <p>Por iuj tradukado estas ĝena neceso en plurlingva medio, por aliaj ĝi estas ŝatata lingva ludo. Ni ĉiuj devas pli-malpli ofte traduki. Sed bona regado de lingvoj kaj bona kapablo traduki ne ĉiam kuniras : por bone traduki ne sufiĉas regi la koncernatajn lingvojn, necesas ankaŭ kono pri la priskribitaj aferoj kaj antaŭ ĉio ekzercado.</p> <p>Ĝuste ekzercadon ni proponas en tiu ĉi staĝo, dum kiu ni okupiĝos ne pri teorio sed pri praktiko, kun tekstoj de diversaj specoj (ekzemple literaturo, gazetaraj informoj, vikipediaj artikoloj, turismaj informoj). La celo estas ne nur produkti bonajn tradukojn, sed ankaŭ plibonigi la lingvan nivelon en Esperanto, ĉar analizi tradukproblemojn povas konduki ankaŭ al lingvolecionoj.</p> <p>Partoprenantoj de diversaj lingvoniveloj estos do bonvenaj. La kurso taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la traduka parto de la ekzameno pri supera lernado de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'><strong>Franca Esperanto-Instituto</strong></a> .</p> <p>Temos esence pri tradukado el la franca al Esperanto, sed partoprenantoj kun aliaj gepatraj lingvoj estos bonvenaj, ĉar oni povos labori interalie pri tekstoj jam ekzistantaj en pli ol unu lingvo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Junio 11a-15a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio</h3> <p>Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj.</p> <p>Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu : ĝi estas alirebla por ĉiuj, kaj la celo pliampleksigi Vikipedion ege gravas por la disvolvo de nia esperanta komunumo.</p> <p>Ne forgesu vian komputilon, promenŝuojn, eventuale determinlibrojn (eĉ bazajn) kaj lupeon.</p> <p>Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Kapableco</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Aŭgusto 31a - Septembro 2a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Somera Universitato de Eŭropo-Demokratio-Esperanto (Francio)</h3> <p>Kutime, la franca asocio de Eŭropo-Demokratio-Esperanto organizas "someran universitaton" dum la fino de aŭgusto, foje kun Ĝenerala Kunsido de la asocio.</p> <p>Dum tiu "Somera Universitato" ni planas : <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> paroli pri filmetoj, por konatigi problemojn de lingvoj en Eŭropa Unio, kaj eblecon de uzo de Esperanto <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> praktiki, do fari filmojn kaj prilabori ilin per komputiloj <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> por prepari la venontan eŭropan baloton de majo 2019, fari preparan kalendaron, kaj komenci liston de kandidatoj <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> por konatigi EDE, zorgi pri interretaj servoj <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> kune kanti la eŭropan himnon en esperanto.</p> <p>Interesiĝantoj anoncu sin al <a href="mailto:pierre.dieumegard@free.fr" class='spip_mail'>Pierre Dieumegard</a></p> </td> <td> <h3 class="spip">E.D.E.</h3> <p><span class='spip_document_133 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/EDE.jpg' width="137" height="94" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, la kompleta programo baldaŭ aperos ĉi supre.</h3> <p>La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. <strong>Bonvenon al Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)</p> <p> Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.</p> <p>Aliĝilon elŝutu en formato <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> aŭ <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_113 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" title='Word - 226.5 kb' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 226.5 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>doc-Aliĝilo</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_114 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" title='PDF - 102.9 kb' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 102.9 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>pdf-Aliĝilo</strong></dt> </dl> Wed, 20 Dec 2017 18:22:30 +0100 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/" class='spip_out' rel='external'>la ekzamenoj de FEI</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>Februaro 19a-23a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Praktikado de la lingvo plurnivela</h3> <p> <br></p> <p>La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Por havi ideon pri tio, kio atendas vin, vidu ankaŭ raporton pri <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article32" class='spip_in'>antaŭa samspeca staĝo</a>.</p> <p>Eblos trapasi <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article10" class='spip_out' rel='external'><strong>la ekzamenojn de FEI</strong></a> post la fino de la staĝo, vendrede la 23an.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Ansofi Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td> <h3 class="spip">Aprilo 15a</strong></td> <td><strong>Ĝenerala asembleo de SYM</strong> je la 10a</td> <td></td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Aprilo 16a-20a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Staĝo pri tradukado</h3> <p> <br></p> <p>Por iuj tradukado estas ĝena neceso en plurlingva medio, por aliaj ĝi estas ŝatata lingva ludo. Ni ĉiuj devas pli-malpli ofte traduki. Sed bona regado de lingvoj kaj bona kapablo traduki ne ĉiam kuniras : por bone traduki ne sufiĉas regi la koncernatajn lingvojn, necesas ankaŭ kono pri la priskribitaj aferoj kaj antaŭ ĉio ekzercado.</p> <p>Ĝuste ekzercadon ni proponas en tiu ĉi staĝo, dum kiu ni okupiĝos ne pri teorio sed pri praktiko, kun tekstoj de diversaj specoj (ekzemple literaturo, gazetaraj informoj, vikipediaj artikoloj, turismaj informoj). La celo estas ne nur produkti bonajn tradukojn, sed ankaŭ plibonigi la lingvan nivelon en Esperanto, ĉar analizi tradukproblemojn povas konduki ankaŭ al lingvolecionoj.</p> <p>Partoprenantoj de diversaj lingvoniveloj estos do bonvenaj. La kurso taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la traduka parto de la ekzameno pri supera lernado de <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'><strong>Franca Esperanto-Instituto</strong></a> .</p> <p>Temos esence pri tradukado el la franca al Esperanto, sed partoprenantoj kun aliaj gepatraj lingvoj estos bonvenaj, ĉar oni povos labori interalie pri tekstoj jam ekzistantaj en pli ol unu lingvo.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>Junio 11a-15a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Promenado tra naturo kaj Vikipedio</h3> <p>Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj.</p> <p>Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu : ĝi estas alirebla por ĉiuj, kaj la celo pliampleksigi Vikipedion ege gravas por la disvolvo de nia esperanta komunumo.</p> <p>Ne forgesu vian komputilon, promenŝuojn, eventuale determinlibrojn (eĉ bazajn) kaj lupeon.</p> <p>Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de la <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14" class='spip_out' rel='external'>Atesto pri Kapableco</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>Aŭgusto 31a - Septembro 2a</strong></td> <td> <h3 class="spip">Somera Universitato de Eŭropo-Demokratio-Esperanto (Francio)</h3> <p>Kutime, la franca asocio de Eŭropo-Demokratio-Esperanto organizas "someran universitaton" dum la fino de aŭgusto, foje kun Ĝenerala Kunsido de la asocio.</p> <p>Dum tiu "Somera Universitato" ni planas : <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> paroli pri filmetoj, por konatigi problemojn de lingvoj en Eŭropa Unio, kaj eblecon de uzo de Esperanto <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> praktiki, do fari filmojn kaj prilabori ilin per komputiloj <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> por prepari la venontan eŭropan baloton de majo 2019, fari preparan kalendaron, kaj komenci liston de kandidatoj <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> por konatigi EDE, zorgi pri interretaj servoj <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> kune kanti la eŭropan himnon en esperanto.</p> <p>Interesiĝantoj anoncu sin al <a href="mailto:pierre.dieumegard@free.fr" class='spip_mail'>Pierre Dieumegard</a></p> </td> <td> <h3 class="spip">E.D.E.</h3> <p><span class='spip_document_133 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/EDE.jpg' width="137" height="94" alt="" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Estas planataj ankaŭ diversaj staĝoj, la kompleta programo baldaŭ aperos ĉi supre.</h3> <p>La gvidantoj de tiuj staĝoj ĝenerale estas altnivelaj fakuloj agnoskataj en siaj fakoj ekster nia esperanto-mondeto. <strong>Bonvenon al Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. La datoj de la staĝoj indikas la unuan kaj la lastan tagojn. Oni prefere alvenu la antaŭan tagon. (Notu, ke vespermanĝoj kutime okazas je la 19-a kaj duono)</p> <p> Fine de staĝo preparanta ekzamenon, plejofte eblas trapasi ĝin. Plej malfrua kandidatiĝo : du semajnojn antaŭ la staĝo.</p> <p>Aliĝilon elŝutu en formato <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> aŭ <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_113 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/Aligxilo2016.doc" title='Word - 226.5 kb' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 226.5 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>doc-Aliĝilo</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_114 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/Aligxilo2016.pdf" title='PDF - 102.9 kb' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 102.9 kb' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>pdf-Aliĝilo</strong></dt> </dl> La staĝoj de 2017 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article69 <p>La unuan tagon, ni vizitis la vilaĝon, kiu havas kelkajn vidindaĵojn. Survoje al la romanika preĝejo, ni malkovris la mirigan erikbranĉan remizon kaj la lavejon kun bela gisa akvopumpilo kiu datumas de la mezo de la dudeka jarcento. La preĝejan placon ornamas statuo de la Virgulino (Dipatrino). Preterpasante la mediatekon, la urbodomon kaj la poŝtoficejon, ni iris ĝis la tombejo, meze de kiu troviĝas granda stranga monumento, ĉirkaŭita de ŝtona serpento, kiu rilatas al legendo pri pastro kiu venkis la diablon. Revenante al la centro de la vilaĝo, ni observis la malnovajn domojn kun specifaj ŝtonoj, kies funkcio estis eligado de uzita akvo rekte el kuireja lavujo al ekstero de la domo. Ni vidis ankaŭ la lernejojn, kiuj atestas pri la specialaj rilatoj, kiuj ekzistis inter religia privata kaj laika publika instruadoj de la fino de la deknaŭa jarcento ĝis la jaroj 1960aj.</p> <dl class='spip_document_129 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;width:350px;'> <dt><img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Stagxo_02-17_laboro-2.jpg' width='350' height='232' alt='JPEG - 134.1 kb' /></dt> <dd class='spip_doc_descriptif' style='width:350px;'>La staĝantoj sin koncentras </dd> </dl> <p>La duan tagon, ni vizitis la Esperanto-Kultur-Centron Kvinpetalo, en kiu okazis nia staĝo. Nin impresis la riĉa biblioteko, kaj interesis la jam longa historio de la centro. Ankaŭ la loĝeblecoj, la klopodoj por plibonigi per gravaj konstrulaboroj la komforton kaj akcepton de la staĝantoj impresis nin.</p> <p>Dum la tuta staĝotempo, oni apenaŭ krokodilis, eĉ dum la paŭzoj ! Dum la kursoj, ni ŝatis la precizigojn pri la esperanta gramatiko, la rakontojn kiujn ni kune legis, kaj en kiuj ni lernis kompreni la lingvon Esperanto per logika analizo kaj allogaj bildoj. Ankaŭ estis interese labori per diktaĵoj kaj blankaj ekzamenoj, kiuj ebligis konkludi, ke restas al ni ankoraŭ multe da laboro por sukcesi la veran ekzamenon...</p> <p>Entute, ni multe ŝatis la staĝon en Kvinpetalo, en Bureso. Ni estis komencantoj, kaj danke al la kompetenteco, la pacienco, kaj la afableco de nia instruistino Ansofi', ni progresis laŭ nia ritmo. <span class='spip_document_130 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:180px;'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Stagxo_02-17_mangxo-2.jpg' width="180" height="119" alt="" /></span> Ni ŝatas la bonhumoron, la simplecon de ĉiuj kaj la helpopretecon de Klodet'.</p> <p>Post tia staĝo, ni deziras plu progresi, do ni revenos Bureson !</p> <p>La staĝantoj Reĝino kaj Ĵaĉjo.</p> Tue, 07 Mar 2017 16:11:38 +0100 Kvinpetalo <p>La unuan tagon, ni vizitis la vilaĝon, kiu havas kelkajn vidindaĵojn. Survoje al la romanika preĝejo, ni malkovris la mirigan erikbranĉan remizon kaj la lavejon kun bela gisa akvopumpilo kiu datumas de la mezo de la dudeka jarcento. La preĝejan placon ornamas statuo de la Virgulino (Dipatrino). Preterpasante la mediatekon, la urbodomon kaj la poŝtoficejon, ni iris ĝis la tombejo, meze de kiu troviĝas granda stranga monumento, ĉirkaŭita de ŝtona serpento, kiu rilatas al legendo pri pastro kiu venkis la diablon. Revenante al la centro de la vilaĝo, ni observis la malnovajn domojn kun specifaj ŝtonoj, kies funkcio estis eligado de uzita akvo rekte el kuireja lavujo al ekstero de la domo. Ni vidis ankaŭ la lernejojn, kiuj atestas pri la specialaj rilatoj, kiuj ekzistis inter religia privata kaj laika publika instruadoj de la fino de la deknaŭa jarcento ĝis la jaroj 1960aj.</p> <dl class='spip_document_129 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;width:350px;'> <dt><img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Stagxo_02-17_laboro-2.jpg' width='350' height='232' alt='JPEG - 134.1 kb' /></dt> <dd class='spip_doc_descriptif' style='width:350px;'>La staĝantoj sin koncentras </dd> </dl> <p>La duan tagon, ni vizitis la Esperanto-Kultur-Centron Kvinpetalo, en kiu okazis nia staĝo. Nin impresis la riĉa biblioteko, kaj interesis la jam longa historio de la centro. Ankaŭ la loĝeblecoj, la klopodoj por plibonigi per gravaj konstrulaboroj la komforton kaj akcepton de la staĝantoj impresis nin.</p> <p>Dum la tuta staĝotempo, oni apenaŭ krokodilis, eĉ dum la paŭzoj ! Dum la kursoj, ni ŝatis la precizigojn pri la esperanta gramatiko, la rakontojn kiujn ni kune legis, kaj en kiuj ni lernis kompreni la lingvon Esperanto per logika analizo kaj allogaj bildoj. Ankaŭ estis interese labori per diktaĵoj kaj blankaj ekzamenoj, kiuj ebligis konkludi, ke restas al ni ankoraŭ multe da laboro por sukcesi la veran ekzamenon...</p> <p>Entute, ni multe ŝatis la staĝon en Kvinpetalo, en Bureso. Ni estis komencantoj, kaj danke al la kompetenteco, la pacienco, kaj la afableco de nia instruistino Ansofi', ni progresis laŭ nia ritmo. <span class='spip_document_130 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:180px;'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Stagxo_02-17_mangxo-2.jpg' width="180" height="119" alt="" /></span> Ni ŝatas la bonhumoron, la simplecon de ĉiuj kaj la helpopretecon de Klodet'.</p> <p>Post tia staĝo, ni deziras plu progresi, do ni revenos Bureson !</p> <p>La staĝantoj Reĝino kaj Ĵaĉjo.</p> Programme 2016 http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article63 <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>22 au 26 février</strong></td> <td><strong>Pratique de la langue à plusieurs niveaux</strong> <br> <br> Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de l'ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d'une <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article31" class='spip_in'>précédente édition</a> de ce stage. <p>Il sera possible de passer <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article9" class='spip_out' rel='external'><strong>les examens de FEI</strong></a> après la fin du stage, le samedi 27.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Anne-Sophie Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>11 au 16 avril</strong></td> <td> <strong>Stage de traduction</strong> <p>Le cours convient aussi pour la préparation aux épreuves de traduction du <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat d'études supérieures</a> de l'Institut Français d'Espéranto.</p> <p>Là où se croisent diverses langues, il est toujours nécessaire de recourir à la traduction, mais une bonne maîtrise de la langue et une capacité à bien traduire ne vont pas toujours de pair. L'art de la traduction nécessite un entraînement spécifique, et c'est justement ce que nous ferons au cours de cette semaine, en traduisant en espéranto des textes francophones les plus divers.<br> L'objectif est de pratiquer la traduction de haut niveau, mais aussi d'améliorer le niveau linguistique des participants, l'analyse de problèmes de traduction permettant d'éclaircir certains aspects de la langue. Les participants de niveaux variés sont par conséquent les bienvenus.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>17 avril</strong></td> <td><strong>Assemblée Générale de SYM</strong> à 10h</td> <td></td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>18 au 22 avril</strong></td> <td><strong>Pratique de la langue à plusieurs niveaux</strong> <br> <br> Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de l'ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d'une <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article31" class='spip_in'>précédente édition</a> de ce stage. <p>Il sera possible de passer <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article9" class='spip_out' rel='external'><strong>les examens de FEI</strong></a> après la fin du stage.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Anne-Sophie Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>20 au 24 juin</strong></td> <td><strong>Promenade dans la nature et Wikipédia </strong> <p>Ce stage présentera deux aspects : <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> On se promènera dans la nature pour découvrir des espèces vivantes : plantes, champignons, animaux, ainsi que des milieux intéressants. <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> On rédigera des articles pour Wikipédia sur ce thème, en étudiant les articles déjà existants – que l'on pourra éventuellement essayer d'améliorer. Venez donc bien équipé – en chaussures, vêtements, et si possible ordinateur.</p> <p>Ce stage permet de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>15 au 19 août</strong></td> <td><strong>Pratique de la langue à plusieurs niveaux</strong> <br> <br> Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de l'ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d'une <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article31" class='spip_in'>précédente édition</a> de ce stage. <p>Il sera possible de passer <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article9" class='spip_out' rel='external'><strong>les examens de FEI</strong></a> après la fin du stage.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Anne-Sophie Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>15 au 19 août</strong></td> <td><strong>Vacances à la campagne entre nature et histoire</strong> <br> <p>Kvinpetalo est situé dans une région riche de nature et d'histoire. On peut profiter du calme de la campagne pour se reposer, mais à quelques kilomètres plusieurs villes et sites à visiter valent le détour : Poitiers, Civaux, Montmorillon et beaucoup d'autres.</p> <p>Nous proposons un programme de repos et d'excursions guidées modifiable selon les souhaits des participants.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>24 au 28 octobre</strong></td> <td><strong>Stage pédagogique</strong><br> <p><strong>Katalin Kovats</strong>, rédactrice de <a href="http://edukado.net/" class='spip_out' rel='external'>edukado.net</a> et formatrice expérimentée d'enseignants d'espéranto animera un séminaire de 5 jours visant à mettre au point et à préparer concrètement des interventions dans le cadre des TAP/NAP dans les écoles élémentaires, ainsi que des ateliers dans des collèges et lycées.</p> <p>Pour profiter pleinement des travaux de ce séminaire, les participants doivent posséder un niveau de langue au moins équivalent au <a href="http://edukado.net/ekzamenoj/referenckadro" class='spip_out' rel='external'>B2 du CECRL</a>.</p> <p>Le séminaire sera précédé d'une préparation à distance sur Internet. Sur place les participants recevront des explications théoriques et effectueront de nombreux exercices pratiques. A la fin de la semaine chacun sera muni de matériels tout prêts et des compétences nécessaires pour intervenir auprès des établissements choisis.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Katalin Kováts</h3> <p><span class='spip_document_94 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Katalin.jpg' width="120" height="151" alt="Katalin Kováts" title="Katalin Kováts" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl> Mon, 09 Jan 2017 17:57:47 +0100 Kvinpetalo <h3 class="spip"><strong>Kvinpetalo</strong> propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article2" class='spip_out' rel='external'>examens de l'Institut Français d'Espéranto</a></strong>. <table class="spip"> <tbody> <tr class='row_even'> <td><strong>22 au 26 février</strong></td> <td><strong>Pratique de la langue à plusieurs niveaux</strong> <br> <br> Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de l'ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d'une <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article31" class='spip_in'>précédente édition</a> de ce stage. <p>Il sera possible de passer <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article9" class='spip_out' rel='external'><strong>les examens de FEI</strong></a> après la fin du stage, le samedi 27.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Anne-Sophie Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>11 au 16 avril</strong></td> <td> <strong>Stage de traduction</strong> <p>Le cours convient aussi pour la préparation aux épreuves de traduction du <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat d'études supérieures</a> de l'Institut Français d'Espéranto.</p> <p>Là où se croisent diverses langues, il est toujours nécessaire de recourir à la traduction, mais une bonne maîtrise de la langue et une capacité à bien traduire ne vont pas toujours de pair. L'art de la traduction nécessite un entraînement spécifique, et c'est justement ce que nous ferons au cours de cette semaine, en traduisant en espéranto des textes francophones les plus divers.<br> L'objectif est de pratiquer la traduction de haut niveau, mais aussi d'améliorer le niveau linguistique des participants, l'analyse de problèmes de traduction permettant d'éclaircir certains aspects de la langue. Les participants de niveaux variés sont par conséquent les bienvenus.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>17 avril</strong></td> <td><strong>Assemblée Générale de SYM</strong> à 10h</td> <td></td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>18 au 22 avril</strong></td> <td><strong>Pratique de la langue à plusieurs niveaux</strong> <br> <br> Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de l'ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d'une <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article31" class='spip_in'>précédente édition</a> de ce stage. <p>Il sera possible de passer <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article9" class='spip_out' rel='external'><strong>les examens de FEI</strong></a> après la fin du stage.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Anne-Sophie Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>20 au 24 juin</strong></td> <td><strong>Promenade dans la nature et Wikipédia </strong> <p>Ce stage présentera deux aspects : <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> On se promènera dans la nature pour découvrir des espèces vivantes : plantes, champignons, animaux, ainsi que des milieux intéressants. <br /><img src="http://www.kvinpetalo.org/squelettes-dist/puce.gif" width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> On rédigera des articles pour Wikipédia sur ce thème, en étudiant les articles déjà existants – que l'on pourra éventuellement essayer d'améliorer. Venez donc bien équipé – en chaussures, vêtements, et si possible ordinateur.</p> <p>Ce stage permet de préparer l'option "Sciences et techniques" du <strong><a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article13" class='spip_out' rel='external'>Certificat de capacité</a></strong> de FEI.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Alain Favre</h3> <p><span class='spip_document_86 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/AlainFavre-120.jpg' width="120" height="172" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>15 au 19 août</strong></td> <td><strong>Pratique de la langue à plusieurs niveaux</strong> <br> <br> Le cours s'adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Pour vous faire une idée de l'ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d'une <a href="http://www.kvinpetalo.org/spip.php?article31" class='spip_in'>précédente édition</a> de ce stage. <p>Il sera possible de passer <a href="http://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article9" class='spip_out' rel='external'><strong>les examens de FEI</strong></a> après la fin du stage.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Anne-Sophie Markov</h3> <p><span class='spip_document_82 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/ASM-120.jpg' width="120" height="159" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_even'> <td><strong>15 au 19 août</strong></td> <td><strong>Vacances à la campagne entre nature et histoire</strong> <br> <p>Kvinpetalo est situé dans une région riche de nature et d'histoire. On peut profiter du calme de la campagne pour se reposer, mais à quelques kilomètres plusieurs villes et sites à visiter valent le détour : Poitiers, Civaux, Montmorillon et beaucoup d'autres.</p> <p>Nous proposons un programme de repos et d'excursions guidées modifiable selon les souhaits des participants.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Brian Moon</h3> <p><span class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/BrianMoon120.jpg' width="120" height="154" alt="" /></span></p> </td></tr> <tr class='row_odd'> <td><strong>24 au 28 octobre</strong></td> <td><strong>Stage pédagogique</strong><br> <p><strong>Katalin Kovats</strong>, rédactrice de <a href="http://edukado.net/" class='spip_out' rel='external'>edukado.net</a> et formatrice expérimentée d'enseignants d'espéranto animera un séminaire de 5 jours visant à mettre au point et à préparer concrètement des interventions dans le cadre des TAP/NAP dans les écoles élémentaires, ainsi que des ateliers dans des collèges et lycées.</p> <p>Pour profiter pleinement des travaux de ce séminaire, les participants doivent posséder un niveau de langue au moins équivalent au <a href="http://edukado.net/ekzamenoj/referenckadro" class='spip_out' rel='external'>B2 du CECRL</a>.</p> <p>Le séminaire sera précédé d'une préparation à distance sur Internet. Sur place les participants recevront des explications théoriques et effectueront de nombreux exercices pratiques. A la fin de la semaine chacun sera muni de matériels tout prêts et des compétences nécessaires pour intervenir auprès des établissements choisis.</p> </td> <td> <h3 class="spip">Katalin Kováts</h3> <p><span class='spip_document_94 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kvinpetalo.org/IMG/jpg/Katalin.jpg' width="120" height="151" alt="Katalin Kováts" title="Katalin Kováts" /></span></p> </td></tr> </tbody> </table> <h3 class="spip">Sont aussi prévus divers autres stages, le programme complet paraitra prochainement ci-dessus.</h3> <p>Les formateurs de ces stages sont généralement des spécialistes de haut niveau reconnus dans leurs spécialités bien au-delà de notre petit monde espérantiste. <strong>Bienvenue à Kvinpetalo !</strong></p> <p>N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d'arriver la veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).</p> <p>A la fin des stages préparant aux examens, il est généralement possible d'en passer les épreuves. Limite pour le dépôt des candidatures : 2 semaines avant le début du stage.</p> <p>Bulletin d'adhésion à télécharger aux formats <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" class='spip_in' type='application/msword'>doc</a> ou <a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" class='spip_in' type='application/pdf'>pdf</a></p> <dl class='spip_document_115 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/doc/bulletin_d_inscription_2016.doc" title='Word - 227 ko' type="application/msword"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/doc.png' width='52' height='52' alt='Word - 227 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription doc</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_116 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://www.kvinpetalo.org/IMG/pdf/bulletin_d_inscription_2016.pdf" title='PDF - 103.6 ko' type="application/pdf"><img src='http://www.kvinpetalo.org/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 103.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Bulletin d'inscription pdf</strong></dt> </dl>