Kvinpetalo

Vi estas ĉi tie: Hejmpaĝo

Sub-rubrikoj

Artikoloj

 • Bonvenon ! - Julio 2009

  Kvinpetalo estas la staĝejo, kulturcentro kaj studocentro de Societo Yvonne Martinot (SYM). Ĝi estis fondita en 1985. Dum preskaŭ dudek jaroj la centron estris kaj mastrumis Georges Lagrange kaj Suzanne Bourot. Nun, post forpaso de Georgo kaj retiriĝo de Suzanne, la centro funkcias plu, per sinsekvo de bonvolulaj teamoj, kiuj plenumas la laboron, kun la nepre necesaj helpoj de la staĝanoj mem. Kvinpetalo organizas staĝojn por instrui la lingvon Esperanto kaj pri diversaj aspektoj de esperanta (...)
 • BIENVENUE ! - Juillet 2009

  Kvinpetalo est le Centre Culturel de stages et d’étude de la Société Yvonne Martinot (SYM), fondé en 1985. Pendant presque vingt ans, le centre a été dirigé et entretenu par Georges Lagrange et Suzanne Bourot. Actuellement, après le décès de Georges et la retraite de Suzanne, le centre fonctionne par relais successifs d’équipes de bénévoles, qui assurent le travail, avec la nécessaire participation des stagiaires eux-mêmes. Kvinpetalo organise non seulement des stages d’étude de la langue espéranto et (...)
 • Programme 2019 - 11 janvier

  Kvinpetalo propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux examens de l’Institut Français d’Espéranto. 25 février au 1er mars Pratique de la langue à plusieurs niveaux Le cours s’adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Présentation de notre nouvelle formatrice Andrea Bertrand : Andrea a rencontré par hasard l’espéranto dans la revue lyonnaise « Silence » en 2005, et depuis (...)
 • Programo 2019 - 10a januaro

  Kvinpetalo proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al la ekzamenoj de FEI. Februaro 25a-Marto 1a Praktikado de la lingvo plurnivela La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Prezentado de nia nova kursgvidantino Andrea Bertrand : Andrea renkontis hazarde Esperanton en la liona revuo « Silence » en 2005, kaj ekde 2006 ŝi studas kaj praktikas sian duan lingvon : Esperanto. En 2009 ŝi (...)