Kvinpetalo

Vi estas ĉi tie: Hejmpaĝo

Sub-rubrikoj

Artikoloj

 • Bonvenon ! - Julio 2009

  Kvinpetalo estas la staĝejo, kulturcentro kaj studocentro de Societo Yvonne Martinot (SYM). Ĝi estis fondita en 1985. Dum preskaŭ dudek jaroj la centron estris kaj mastrumis Georges Lagrange kaj Suzanne Bourot. Nun, post forpaso de Georgo kaj retiriĝo de Suzanne, la centro funkcias plu, per sinsekvo de bonvolulaj teamoj, kiuj plenumas la laboron, kun la nepre necesaj helpoj de la staĝanoj mem. Kvinpetalo organizas staĝojn por instrui la lingvon Esperanto kaj pri diversaj aspektoj de esperanta (...)
 • BIENVENUE ! - Juillet 2009

  Kvinpetalo est le Centre Culturel de stages et d’étude de la Société Yvonne Martinot (SYM), fondé en 1985. Pendant presque vingt ans, le centre a été dirigé et entretenu par Georges Lagrange et Suzanne Bourot. Actuellement, après le décès de Georges et la retraite de Suzanne, le centre fonctionne par relais successifs d’équipes de bénévoles, qui assurent le travail, avec la nécessaire participation des stagiaires eux-mêmes. Kvinpetalo organise non seulement des stages d’étude de la langue espéranto et (...)
 • Programme 2020 - Décembre 2019

  Kvinpetalo propose des stages de divers niveaux, visant notamment à préparer aux examens de l’Institut Français d’Espéranto. 24 au 28 février Pratique de la langue à plusieurs niveaux Le cours s’adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves plus avancés... Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale. Catherine Kremer, guide conférencière, prendra en charge le cours de conversation en espéranto. Les thèmes liés au tourisme seront utilisés pour lancer des (...)
 • Programo 2020 - Decembro 2019

  Kvinpetalo proponas staĝojn de diversaj niveloj, i.a. por pretigi al la ekzamenoj de FEI. Februaro 24a-28a Praktikado de la lingvo plurnivela La kurso koncernas komencintojn kaj progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino, zorgos pri la paroliga kurso : La de ŝi plej ŝatata temo por paroligi homojn estas "turismo". Venu kaj kunportu anekdotojn aŭ legendojn rilate vian regionon. Aldone, se vi posedas malnovajn (...)